Blog

Terug naar Blog

Stop met instrueren, start met inspireren!!

4.2/5 - (5 stemmen)

Door onze trainingen op basis van kennis van de werking van het brein wordt het me steeds duidelijker! Deelnemers verwarren praten en instrueren wat iemand moet doen, met beïnvloeden en inspireren. Veel managers maar ook artsen en therapeuten gaan ervan uit dat als ze hun medewerkers, collega’s, patiënten etc willen ontwikkelen, dit slaagt door hierover te vertellen en hen te instrueren.
Het mag duidelijk zijn dat er een heel groot verschil bestaat tussen iemand iets vertellen en iemand daadwerkelijk beïnvloeden. Leiderschapscommunicatie gaat over bewust beïnvloeden.

Mindset van de volger

De mindset van de volger is een mindset die onbewust handelt, deze reageert. Als je praat en instrueert is het aannemelijk dat je de ander vooral in de mindset van de volger duwt. Terwijl beïnvloeding vooral zou moeten gaan dat je ander zelf laat nadenken. Sturend communiceren is zeker ook een manier van beïnvloeden, maar de beïnvloeding vindt dus grotendeels onbewust plaats.

Beïnvloeden is geen vies woord

Een van de deelnemers van een training zei dat beïnvloeden een ‘vies’ woord is. Het zou lijken op manipuleren. Bij onbewuste beïnvloeding kan ik dat begrijpen. Maar je kunt dit proces van beïnvloeding ook transparanter laten verlopen. Door met name de aandacht te richten op de ander bewust te laten worden van eigen handelen, emoties en denken.

Brain&mind werkwijze

In onze training en coaching werken we met de brain&mind werkwijze. Deze werkwijze legt de nadruk op bewustwording van zijn/haar eigen handelen. Zodat de beïnvloeding vanuit henzelf kan komen, ze laten eigenaarschap zien. Daar gaat communicatie in deze context over, zorgen dat mensen zichzelf leren kennen en dat hun ideeën uit hen zelf komen. Communicatie heeft dan als doel om de ander te inspireren om in de mindset van de interne leider te komen. De interne leider mindset is de mindset voor bewuste interactie met de wereld en met jezelf.

Stop met zenden

Veel mensen denken dat als je iemand vertelt welk gedrag veranderd moet gaan worden, diegene dat gedrag ook zal gaan veranderen. Natuurlijk zijn er volgers die gelijk doen wat je zegt, maar het merendeel is geen gedweeë volger. Als je iets aan iemand vertelt, zal in de meeste gevallen diegene er hooguit over nadenken. Door te vertellen en te instrueren beïnvloed en inspireer je iemand minimaal. Hoe krijg je dit wel voor elkaar? Hoe krijg je iemand in de interne leider mindset?

Drie aandachtspunten

Er zijn in ieder geval drie belangrijke aandachtspunten bij de communicatie in de context van gedragsverandering.

1. Zorg voor bewustzijn

Allereerst moet je zorgen voor bewustzijn over het oude gedrag en het beoogde nieuwe gedrag. De persoon in kwestie moet zelf bewust worden van de voordelen van dit nieuwe gedrag en de nadelen van het oude gedrag. Dit doe je door open en oordeelloze vragen te stellen. Het zijn vragen over het nieuwe gedrag in te toekomst! Het doel is dat de medewerker zelf bewust wordt van ( de voordelen) van het nieuwe gedrag! Hij/zij gaat zelf dit andere gedrag bedenken en formuleren. Het is erg belangrijk om vragen stellen zonder te sturen. Je bent dus niet bezig om een bepaald antwoord te forceren.

2. Zorg voor focus

Ten tweede moet de focus liggen op het veranderen van gedrag of het aanleren van nieuwe gewoontes. Het liefst niet te veel per keer. Een of twee gewoontes per keer aanpakken is het meest effectief. De focus moet dus liggen op gewoontevorming in combinatie met het benoemen van de targets. Dit is een behoorlijke paradigmashift voor veel managers. Een leider verbindt gedragsverandering met resultaten.

3. Zorg voor veel oefening!

Nieuw gedrag en gewoontes hebben te maken met het aanmaken van nieuwe netwerken in het brein. Dit wordt ook wel neuroplasticiteit genoemd. Je maakt een nieuw netwerk aan en dus een nieuwe gewoonte, door frequent te oefenen. Des te meer je oefent des te sneller het nieuwe gedrag een gewoonte wordt.

Tot slot

Beïnvloeden hoeft geen vies woord te zijn mits je het combineert met bewustzijnsontwikkeling. Een mindset van de interne leider is een mindset die bewust acteert. De manager, maar ook arts of therapeut dient vooral te zorgen dat de ander in de mindset van interne leider komt.


Menselijk-leiderschap_product

Dit boek helpt managers en managementteams om stapsgewijs het brein optimaal te benutten en hierdoor daadwerkelijk het gedrag dat past bij de nieuwe leider, eigen te maken. Het proces van deze transitie naar ‘menselijk leiderschap’ staat centraal in dit boek.
Guido de Valk combineert in dit boek de theorie met de praktijk, en geeft veel handige tips en testjes.

Neuroleiderschap_product-1200x400
Neuroleiderschap
van macht naar kracht.

In het boek ‘Neuroleiderschap’ leer je hoe je een nieuwe manager kan worden door kennis en technieken uit de hersenwetenschappen toe te passen. Guido de Valk helpt je stap voor stap om antwoorden te vinden op deze vragen. Met de techniek van de neuroleiderschap is deze transformatie namelijk zeer goed mogelijk en ook bereikbaar voor iedereen.

PlayPause
previous arrow
next arrow

Deel dit bericht

Terug naar Blog