Blog

Terug naar Blog

Maak kennis met DE leiderschapstool voor de moderne leider

5/5 - (3 stemmen)

toolsDe moderne manager zet de mens centraal. Hij wil het beste uit zijn mensen halen. Dit heeft op allerlei terreinen goede effecten, zoals tevreden medewerkers, tevreden klanten en goede resultaten. Veel managers zitten te stoeien hoe ze deze mensgerichte rol invulling moeten geven. Gelukkig hoeft dat niet meer. Met de brain&mind aanpak heb je een eenvoudig maar zeer effectieve leiderschapstool in handen om mensgericht leiding te geven.

Wat is de brain&mind aanpak?

De brain&mind aanpak verbindt de neurowetenschappen met leiderschap en effectiviteit. Het is een echte game-changer. Het is namelijk GEEN MODEL. Het is simpel gebruik maken van de kennis van de werking van het brein: de bron van al ons gedrag.
Doorde brain&mind aanpak wordt gedrag en gedragsverandering (be)grijpbaar en veiliger. Juist bij menselijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit is de brain&mind aanpak derhalve erg effectief.
De brain&mind aanpak bestaat uit theorie, maar biedt vooral een set aan tools om onder andere duurzame gedragsverandering vorm te geven.

Waarom is de brain&mind aanpak zo effectief in mensgericht leiderschap?

Op de keper beschouwd managet een manager vooral het brein. De brain&mind aanpak richt zich op de basisbehoeftes van het brein. Het blijkt dat de basisbehoeftes van het brein sterk overeenkomen met de basisbehoeftes van de mens. Laten we eens kijken naar deze vijf basisbehoeftes van de werkende mens (en dus van het brein.)
1. Veiligheid. Veiligheid zorgt ervoor dat het brein makkelijker in het beloningsnetwerk komt. Een brein in de beloningsstand is veel meer bereid om te groeien.
2. Ruimte. Door ruimte te geven, geef je ook vertrouwen. Hierdoor komt het brein ook weer makkelijker in het beloningsnetwerk. Door ruimte te geven kunnen mensen zich ontwikkelen. Hierdoor is het makkelijker om het beste uit de ander te halen.
3. Uitdaging. Als je je alleen focust op veiligheid en vertrouwen, kan dit tot luiheid leiden. Naast deze twee behoeftes is het derhalve belangrijk om te zorgen dat de medewerkers voldoende uitgedaagd worden. Door uitdaging kunnen mensen groeien en ontwikkelen.
4. Focus. Wat je aandacht geeft groeit. Het is derhalve essentieel voor de moderne leider om te zorgen dat mensen focus houden. Dat is niet zo eenvoudig. Men raakt tegenwoordig zo gemakkelijk afgeleid. Je hebt meer en meer te maken met prikkels die je van je koers af kunnen houden. Dit gaat ten koste van optimaal gebruik van het brein en dus van de resultaten. Zorg daarom voor focus!
5. Compassie. Compassievolle aandacht is voor de mens belangrijk. Dat blijkt ook breinonderzoek. Een brein en dus de mens gedijt beter als men elkaar liefdevol bejegent. Ik merk dat juist de combinatie en optimale synergie van compassie met de andere vier behoeftes zorgt voor snelle groei. Dus niet alleen maar pappen en nathouden, niet alleen maar directief leiden, maar juist een optimale synergie van deze vijf behoeftes is erg effectief.

Op welke terreinen biedt de brain&mind aanpak houvast?

Een mensgericht leider wil graag het beste uit zijn mensen halen. Dit betekent in bijna alle gevallen: gedragsverandering. Zoals meer initiatief nemen, eigenaarschap oppakken, minder over het verleden praten, meegaan met de veranderingen etc. Men doet iets op een bepaalde manier, en men wil dat dit gedrag op een andere manier wordt gedaan.

Bij gedragsverandering op de werkvloer biedt de brain&mind aanpak diverse tools. Het geeft houvast aan het ongrijpbare gedrag van de mens. Dat is ook de kern van de brain&mind aanpak. Het biedt houvast bij gedrag en gedragsverandering. Het maakt mensgericht leiderschap concreet.

De brain&mind aanpak tools

De brain&mind aanpak heeft tools op de volgende terreinen:
– duurzame gedragsverandering
– effectieve gespreksvoering
– mentale vitaliteit
– persoonlijke effectiviteit
– persoonlijk leiderschap
– meegaan met veranderingstrajecten
– empowerment/mensen in hun kracht brengen
– ontwikkelen van eigenaarschap
– duurzame inzetbaarheid
– van diversiteit naar inclusie.

Tot slot

Mensen zijn het kapitaal van het bedrijf. Toch laten managers veel liggen omdat ze dit sociale kapitaal onvoldoende benutten. Met de brain&mind aanpak is mensgericht leiderschap binnen handbereik.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog