Blog

Terug naar Blog

Loyaliteit op het werk

5/5 - (4 stemmen)

Onlangs heb ik een bedrijf begeleid in een cultuurverandering. Cultuur heeft alles te maken met collectieve waarden. Daarom hebben wij de cultuurverandering vorm gegeven, door onder andere stil te staan bij de nieuwe waarden Een van de nieuwe waarden die deze organisatie wilde, en het was vooral de bestuurder die dit essentieel vond, was de waarde loyaliteit. Een goede reden om mijn opgedane kennis en ervaring over het begrip loyaliteit met jullie te delen.

Wat is loyaliteit

Loyaliteit is trouw. Loyaliteit betekent een morele verbondenheid. Je houdt je aan een verbinding, band of verplichting. Binnen de context van werk betekent dit dus dat werknemers, trouw zijn aan iets van die organisatie. Dat iets van de organisatie kan dus zijn, de missie of visie, de waarden, maar het kan ook een persoon zijn binnen de organisatie. Daarnaast komt het ook natuurlijk veel voor dat mensen trouw willen blijven aan hun eigen principes.

Loyaal waaraan?

Ik heb het net al opgesomd, maar het leek mij goed om dieper in te gaan op de verschillende objecten waar je loyaal mee kunt zijn.

Loyaal naar je baas
Je voelt je enorm verbonden met je baas. Je vindt dat hij of zij het erg goed doet, en je wilt graag veel voor je baas betekenen. Je steunt hem/haar door dik en dun.

Loyaal naar de organisatie
Je voelt je enorm verbonden aan de organisatie of het bedrijf waar je werkt. Dat kan zijn omdat het bedrijf een prachtig product verkoopt of dienst levert, het kan zijn omdat het bedrijf je salaris betaalt, of het kunnen nog andere redenen zijn.

Loyaal naar jezelf
En niet onbelangrijk is loyaliteit naar jezelf. Hier doel ik vooral op loyaal naar je eigen waarden en principes. Het komt toch vrij vaak voor dat wij onszelf verloochenen. Uiteindelijk voelt dat nooit goed. Het is voor geluk en succes op je werk van groot belang dat je loyaal bent aan je eigen waarden.

Loyaal naar collega’s
Hier geldt hetzelfde als loyaal naar je baas. Je voelt je enorm verbonden met je collega’s. En zal alles doen om hen te verdedigen.

Loyaliteit op het werk

Het zou natuurlijk het beste zijn om op alle hierboven genoemde terreinen loyaliteit te hebben. Dan heb je een prachtbaan. Loyaliteit naar jezelf en loyaliteit naar organisatie inclusief baas en collega’s is de droombaan. En daar moeten en kunnen wij natuurlijk naar streven. Daar kan je als werknemer naar streven en daar moet mijn inziens een organisatie naar streven. Want net als vertrouwen, is loyaliteit geen vanzelfsprekendheid, maar wel een belangrijk streven.

Problemen met loyaliteit

Vaak zie je problemen met loyaliteit. En de problemen hebben dan vaak te maken dat verschillende loyaliteiten botsen. Wat zie je bijvoorbeeld in veel organisaties? Dat er meerdere sturingslijnen zijn. Verschillende mensen hebben een bepaalde sturingsrol in een project. Hier kunnen er verschillenden loyaliteiten worden aangesproken.Voor een (project)medewerker kan dit heel vervelend zijn.
Een andere veel voorkomende loyaliteitsprobleem is als de organisatie en je eigen waarden niet (meer) overeenkomen. Persoonlijk denk ik dat het essentieel is dat je eigen waarden en die van de organisatie grote overeenkomst vertonen. Helaas lopen veel mensen hieraan voorbij , vanwege hypotheek of andere redenen. Ik denk dat verbonden blijven met je eigen waarden = authenticiteit essentieel is. Maar goed: makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe krijg je veel loyaliteit van werknemers in je organisatie?

ik denk dat er drie aspecten zijn die loyaliteit kunnen vergroten in een organisatie.
1. geef de werknemers de ruimte en mogelijkheden om te groeien. Groei is voor iedereen van groot belang. In organisaties waar werknemers kunnen groeien, blijkt dat daar de loyaliteit hoger is.
2. heb de visie en waarden van de organisatie helder en geleefd. Het is helaas geen vanzelfsprekendheid dat visie en waarden geleefd worden. Meestal is het zo deze cultuur aspecten helemaal niet helder zijn en dat hierdoor de mensen veel ruimte krijgen om hun eigen geloofsysteem een plek te geven. Het ego krijgt dan te veel ruimte. Echter als je in een organisatie werkt waar visie en waarden geleefd worden, zal de flow van de organisatie voorkomen dat ego’s een grote plek krijgen en krijgt loyaliteit een plek.
3. zorg ervoor dat werknemers zich bewust zijn van hun eigen waarden en ook inzicht hebben in de mogelijk discrepantie tussen eigen waarden en de waarden van de organisatie.

Tot slot

In de praktijk zal blijken dat een situatie van optimale werknemersloyaliteit zelden voorkomt. Dit houdt in dat er voor de werkgever altijd werk aan de winkel blijft.

Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog