Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Leiderschap en luisteren

5/5 - (4 stemmen)

Onlangs luisterde 🙂 ik naar een televisieprogramma. Diverse topbestuurders uit Nederland werden geïnterviewd over het onderwerp leiderschap. Vragen die aan bod kwamen waren: Wat moet een leider kunnen. Zou Obama in staat zijn al de problemen waar de wereld mee zit, op te lossen. Eén opmerking trof mij het meest en dat is dat een goed leider goed moet kunnen luisteren. Een eigenschap van een goed leider is goede luistervaardigheden. Ik sluit mij daar helemaal bij aan! Luisteren is zeer belangrijk als leider. Luisteren naar anderen, naar ontwikkelingen en naar jezelf. In dit weblog wil ik daarom stilstaan bij het fenomeen luisteren aan de hand van een aantal citaten.

” Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen”. Godfried Bomans

Er gebeurt erg veel in de wereld, op je werk, of privé. Er is dus veel om naar te luisteren. Om goed te luisteren moet je ook onbevangen luisteren. Wat betekent onbevangen luisteren? Luisteren zonder oordeel, niet al een mening klaar hebben, maar luisteren met een open houding.

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.” Confucius

Wij neigen veel te spreken. Ik herinner mij van mijn loopbaan als manager bij de overheid dat het mij opviel dat sommige collega’s het heel prettig vonden om veel te spreken. In het begin werd ik daar onzeker van. Want ik zei niet veel, ik sprak alleen als ik echt wat te zeggen had en als ik dacht dat het een meerwaarde aan de discussie zou hebben. Later verdween mijn onzekerheid, en sprak ik als het een doel diende. Het is van belang om in interactie met anderen je bewust te zijn van de tijd dat je spreekt en de tijd dat je luistert. Het is een prima uitgangspunt om meer te luisteren dat te spreken.

“Concentratie in de verhouding tot anderen betekent in de eerste plaats dat men kan luisteren.” Erich Fromm

Luisteren is best ingewikkeld. Laatst was ik bij een klant en de klant vertelde dat de gedachten vaak op de vlucht gingen als hij moest luisteren. Menigeen zal dit herkennen. Het is best ingewikkeld om je te blijven concentreren op de ander. Maar het is essentieel! In de verhouding tot andere mensen, is luisteren een krachtige methode om contact te maken. Als je kunt luisteren, echt luisteren dan zal de ander snel voelen dat je contact hebt. Daarbij komt dat luisteren niet alleen horen is, maar luisteren is ook actief begrijpen wat iemand zegt. Echt begrijpen. Daarom gaf ik eerder al aan dat het van belang is om te luisteren zonder oordeel. Want dan kan je de ander beter begrijpen.

Kennismakingswebinar | Hoe werkt de brain-mind aanpak |

Komende donderdag 17 december 2020 van 13.30 tot 14.30 uur.

 

 

Guido de Valk geeft je antwoord op de vraag waarom met de brain&mind aanpak
gedragsverandering zo veel makkelijker gaat.

“Ontwikkeling is het vermogen om naar bijna alles te luisteren zonder je kalmte of je zelfvertrouwen te verliezen.” David Frost

Als wij luisteren, echt luisteren gaat er van alles door ons heen. Wij ervaren van alles. Soms worden wij enthousiast, soms willen wij graag reageren, soms zijn wij onder de indruk. In ieder geval raken wij makkelijk afgeleid, en zullen wij reageren vanuit onze geconditioneerde geest. Op zich niets mis mee, helaas is dit niet altijd effectief. Het is daarom van belang bij het luisteren een ruimte te ontwikkelen tussen de prikkel en je reactie. Tussen de stimulus en de respons. Als je deze ruimte hebt ontwikkeld, kun je kiezen hoe je wilt reageren en reageer je niet altijd reflexmatig maar met bewustzijn.

“Er zijn mensen die, in plaats van te luisteren naar wat men tegen hen zegt, reeds luisteren naar hetgeen zij zelf gaan zeggen.” Albert Guinon

Een makkelijk valkuil en een fenomeen wat wij allemaal kennen is dat als wij luisteren wij bezig zijn met onze reactie op het besprokene. Helaas op het moment dat wij bezig zijn met het formuleren van onze reactie kunnen wij niet voldoende meer luisteren en zijn wij niet meer in verbinding met de ander. De verbinding stopt. Bij sommige mensen merk je dat ook. Je spreekt met ze, maar je hebt het idee dat er nooit een verbinding tot stand wordt gebracht. Probeer bij het luisteren contact te houden en je te richten op de ander. Overigens is het een fabel dat je én kunt luisteren én iets anders kunt doen. Goed luisteren verdient gefocuste aandacht.

“Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen.”

Een goede manier om je in te leven is interesse tonen. Als je een ander goed wilt begrijpen is het van belang om te leren vragen te stellen. Vragen die verduidelijken. Een ander belangrijk fenomeen bij luisteren is dat je niet alleen luistert naar de woorden maar dat je ook dient te luisteren naar de betekenis achter de woorden. Naar de emotie erachter. Luisteren betekent ook stil staan bij wat je voelt, en stil staan wat de ander voelt. In voorkomende gevallen kan je dit ook benoemen.

“ Kansen worden vaak gemist omdat wij aan het zenden zijn in plaats van te luisteren” .

Luisteren biedt je enorm veel kansen! Er is zoveel om naar te luisteren. Het biedt kansen tot inspiratie. Het biedt kansen tot nieuwe ideeën. Het biedt kansen tot nieuwe relaties. Ga zo maar door. De ontwikkeling is meer gebaat bij het luisteren dan bij het zenden.

Tot slot. Het is ook van belang om naar je zelf te luisteren. Wat zegt je innerlijke stem? Wat zegt je geweten?

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” Sören Kierkegaard

[rev_slider slidertitle=”Gratis e-boek Waan van de dag” alias=”proeverij-neuroleiderschap1″]

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk