Blog

Terug naar Blog

Leiderschap en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

4.4/5 - (7 stemmen)

Ons brein is vooral een emotioneel orgaan. Daar staan veel van mensen van te kijken als ik dit zeg, wellicht jij nu ook wel. Ook in mijn trainingen zie ik vaak deze verbazing. Het is echter super belangrijk om je bewust te zijn dat je brein een emotioneel orgaan is. Het verklaart in zekere zin waarom er veel managers en professionals zijn die volstrekt geen rekening houden met de emoties van mensen. Ze zijn zich niet bewust van de importantie van de emoties voor goed functioneren. Vanuit het brein perspectief is dit een kunstfout! Elke moderne leider zou magistraal moeten zijn in het managen van de eigen emoties en de emoties van een ander.

Leiderschap is vooral een emotionele vaardigheid

Een brein zonder emoties functioneert onvoldoende. Dit zou elke bedrijf, elke manager, elke leider goed in zijn oren moeten knopen. Emoties helpen ons sneller te denken, het versnelt onze denkvermogen om beter te presteren. Emoties liggen ten grondslag aan gemotiveerd zijn en aan betrokkenheid. Maar emoties liggen ook ten grondslag aan negativiteit en onvoldoende presterende medewerkers. Leiderschap is daarom vooral een emotionele vaardigheid. Elke moderne manager zou een kei moeten zijn in het managen van zijn eigen emoties en het managen van de emoties van collega’s, medewerkers, klanten en anderen mensen uit zijn omgeving.

Onbewuste emoties

Emoties hebben we nodig om ergens de urgentie van in te zien. Emoties zorgen voor beweging. Mensen in beweging brengen, doe je door adequaat met emoties om te gaan. Zonder emoties is er geen urgentie om te veranderen.

Emoties kunnen je twee kanten uitduwen. Er zijn emoties die je belemmeren en er zijn emoties die je stimuleren. Sommige emoties zorgen ervoor dat je je terugtrekt of dat je voor de aanval kiest, en andere emoties zorgen ervoor dat je voor ontwikkeling en verbinding gaat. Door adequaat contact te maken met emoties en ze op waarde te schatten kun je kiezen hoe je met emoties om wilt gaan. Om deze keuze goed te maken, moet je je emoties herkennen en zo nodig bijstellen.

De meeste emoties zijn onbewust. Je wordt dus onbewust geleid door je emoties. Begin daarom dus met het bewust worden van je emoties.

Spectrum van emoties

Ik schreef net al over twee groepen emoties. Een groep emoties die vooral zorgt voor afstand en een groep emoties die zorgt voor verbinding en ontwikkeling. Ik benoem frequent dat er emoties zijn die de macht benadrukken en emoties die de kracht benadrukken. ‘Macht emoties‘ zorgen voor verwarring en voor een status quo van de huidige situatie. Terwijl ‘kracht emoties’ voor een positieve beweging zorgen.

Er wordt ook wel gesproken van een spectrum van emoties. Aan de ene kant heb je negatieve emoties zoals woede, frustratie en jaloezie en aan de andere kant heb je positieve emoties zoals vreugde, compassie en optimisme. Negatieve emoties zullen door het brein ervaren worden als gevaar, je brein zal dan automatisch zorgen dat je je wilt terugtrekken. Terwijl positieve emoties gezien worden als beloning. Je brein zal automatisch zich er heen begeven.

(Emoties zie je ook terug in de neurochemie van het brein. Oxytocine is een neurotransmitter die veel meer de positieve emoties benadrukt, terwijl noradrenaline veel meer een relatie heeft met boosheid en stress. )

Emoties en het brein

Emoties bepalen dus je voor een belangrijk deel je gedrag. EN door middel van deze emoties kun je ook je eigen gedrag veranderen. De juiste emoties beïnvloeden je motivatie tot verandering! Zorg dus voor positieve emoties, dan gaat de verandering als vanzelf.

Tot slot

Wil je een betrokken en gedreven team tot stand brengen? Wil je zorgen dat je mensen zich ontwikkelen, word dan magistraal in het managen van emoties. Door kennis te hebben van de werking van het brein, is dit voor iedereen bereikbaar.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog