Blog

Terug naar Blog

Leer van het verleden, richt je op de toekomst en leef in het heden

5/5 - (3 stemmen)

Naar mijn omgeving en naar mijzelf… noem ik vaak het volgende: “leer van het verleden, richt je op de toekomst en leef in het heden”. Ik zeg dat regelmatig omdat wij frequent in het verleden leven en vanuit angst voor de toekomst leven. Als wij deze houding hebben, dan leven wij niet in het heden, maar leven wij in de toekomst en in het verleden. Als wij deze houding kunnen veranderen, kunnen wij meer in het heden leven, met meer geluk.

Leer van het verleden

In plaats van dat wij geleefd worden door ons verleden, of dat wij ons schuldig voelen over acties uit het verleden, dienen wij te leren van ons verleden. Dit is een totaal andere attitude. Door te leren van het verleden, kunnen wij leren loslaten wat wij denken dat onze identiteit is. Wij maken van ons verleden vaak onze identiteit en wij willen ons graag vast houden aan deze identiteit. Eigenlijk is het beter om te zeggen dat het gaat over beschouwingen over het verleden, verklaringen die wij hebben waarom wij zijn zoals wij zijn. En wij houden ons vast aan deze verklaringen en dat wordt onze identiteit. Mijns inziens kan dat je groei belemmeren. Kan ons dit verlammen. Door louter te leren van het verleden en niet te hechten aan het verleden kunnen wij vrijer en gelukkiger leven. Wij kunnen streven om onze identiteit niet uit ons verleden te halen, maar aan de betekenis die wij willen geven aan ons leven.

Richt je op de toekomst

Om voornamelijk in het heden te leven, dienen wij een richting te hebben. Een richting van de toekomst hoe jij wilt zijn, hoe jij wilt leven, wie jij wilt zijn. Om de identiteit te ontwikkelen die past bij jou en bij de betekenis en waarden van jouw leven, dien jij een richting voor de toekomst te hebben. Volgens welke waarden wil jij leven? Welk gedrag hoort daarbij? Wie wil jij zijn? Hoe wil jij dat er naar jou gekeken wordt? Wat wil jij betekenen voor deze maatschappij? Hoe zorg jij er voor dat je gezond blijft? Hoe wil jij met je vrienden omgaan? Wat wil jij leren? Wat betekent spiritualiteit in je leven? Hoe wil jij dit vormgeven? Wat wil jij dit jaar bereiken in je werk en privé? Wat is jouw kijk op de opvoeding van je kinderen? Hoe ga jij dat doen? Etcetera..
Als je op deze wijze kijkt naar de toekomst, kun je het gebruiken om in het heden te leven. Je maakt van je huidige leven een continue training om van binnen uit gemotiveerd en geïnspireerd te raken. En de antwoorden op bovenstaande vragen helpen je erbij. Je traint jezelf als het ware om zo te zijn. Je wordt minder geleid door de vermeende identiteit uit het verleden en door je angst voor de toekomst. En je creëert een identiteit die past bij de betekenis die jij aan het leven wilt geven.
Maar hoe gaan wij meestal met de toekomst om? Wij zijn bang dat wij het niet kunnen, wij maken allemaal verhalen over hoe erg de toekomst kan zijn. Dat dingen niet lukken, of wij maken allerlei verwachtingen over hoe wij hopen dat het zou moeten gaan. In al deze gevallen maken wij een beeld van de toekomst, die niet gericht is op het leven in het heden maar gericht is op leven in de toekomst.
En dan laten wij ons leiden door angst die voorkomt over ideeën over de toekomst. Wij kunnen ook ons ook richting op de toekomst, een beeld maken van de toekomst en dan in het heden dit beeld verwezenlijken.

Tot slot

Met de juiste zienswijze over ons verleden en met een richting voor onze toekomst, kunnen wij leven in het heden.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog