Blog

Terug naar Blog

Je toekomst letterlijk voor ogen hebben

5/5 - (4 stemmen)

Inspirerende leiders zien een toekomst en ze kunnen deze toekomst beschrijven op een wijze dat je er wat bij ervaart. Veel leiders beschrijven wel een toekomst maar die inspireert te weinig. Het is vooral een abstracte beschrijving van de toekomst. In dergelijke toekomstscenario’s worden vooral beschrijvende woorden gebruikt. Terwijl een goede toekomstvisie gebruik maakt van beeldende woorden. Een goede visie bevat beelden, zodat mensen er wat bij voelen en bij ervaren! Inspiratie gaat over voelen en ervaren. We hebben tenslotte een hart en een verstand.

Beeldvorming en het brein

Dat we ook een hart hebben naast ons verstand zie je ook terug in het brein. Veel gesprekken en visies prikkelen louter onze prefrontale cortex, de zetel van ons verstand. Prima, echter dan gebruiken we de bovenkamer nog niet optimaal. Ons gevoel en emoties zetelen ook in het brein. Als je als manager wilt inspireren, moet je vooral het gevoel en de emoties prikkelen. Je kunt dat effectief doen, door in beelden, metaforen, analogieën te spreken. Dan voelen mensen er veel sneller wat bij. Als mensen er wat bij voelen ga ze sneller bewegen. Dan zijn ze sneller bereid om met de verandering of om met het idee mee te gaan. Daarom moeten visies en doelen beeldend zijn.

Doelen beeldend beschrijven

Ook doelen kunnen beter beeldend beschreven worden. Een doel is tenslotte een verwezenlijking van een toekomstige situatie. En dus is het slim om hier ook wat bij te voelen. Een belangrijke methode die veel gehanteerd wordt is de smart methode. Dat is een methode die beschrijft aan de hand van de vijf letters S.M.A.R.T. de doelen. Een prima methode maar toch zie ik vaak dat mensen er dan nog geen beeld bij hebben.
Ook hier adviseer ik om allereerst een beeld te maken van je doel. Visualiseer je doel, probeer een beeld van je doel te maken. Visualisatie kan het formuleren van de smartdoelen prima vervangen.

Visualiseren

Leiders anno nu moeten daarom goed zijn in visualiseren. Dat is een methode dat je beelden, sensaties en concepten vormt op een moment dat de ander ze nog niet ziet, hoort of ervaart. Het is iets zien dat er nog niet is. Het is de vertaling van gedachten naar beelden. Dit is niet voor iedereen zo eenvoudig, omdat we vooral opgeleid zijn om onze prefrontale cortex te gebruiken. Als we goed zijn in visualisatietechnieken, dan zullen we in onze dagelijks gesprekken veel vaker beelden gaan gebruiken. Dan zijn we veel beter om onze visie over te brengen.

Hoe visualiseer je?

Zoals gezegd, we zijn niet gewend om te visualiseren. We zijn opgeleid om in woorden te denken, en niet in beelden. Terwijl we effectiever inspireren als we in beelden zouden kunnen denken. Als je leert te visualiseren kan je in je dagelijkse werk veel vaker vanuit beeldvorming met je mensen spreken.
Het is belangrijk als je wilt leren te visualiseren, dat je daar daadwerkelijk de tijd voor neemt. Het is net als mediteren. Hoe vaker je dit oefent des te beter je er in wordt. Probeer momenten op een dag te plannen die je gaat gebruiken om een beeld te vormen van een toekomstige situatie. Visualiseer het beeld, visualiseer het beoogde gedrag, de waarden die bij het beeld horen en sta ook stil bij het gevoel dat bij het beeld hoort. Als je dit dagelijks oefent, wordt het langzamerhand een nieuwe gewoonte.

Tot slot

Leiders anno nu moeten ook bezig zijn met dat mensen geraakt worden door een visie. Dat is inspireren. Dit betekent dat leiders ook magistraal moeten worden in het beeldend spreken en schrijven. Dit kan een leider ontwikkelen door het aanleren van visualisatietechnieken.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog