Blog

Terug naar Blog

Je brein in conflict

5/5 - (2 stemmen)

schaakmat, conflict

Stel je de volgende situatie eens voor: je rijdt naar je werk, je zit op de snelweg, en iemand gaat bumperkleven, en toeteren. Het is duidelijk, de chauffeur wil er langs. Hoe voel jij je?

Hier is er nog één: je moet een presentatie op je werk geven. Eén van je collega’s betwist je cijfers. Hij is daar erg volhardend in. Je weet eigenlijk zeker dat jij gelijk hebt, maar hij is onvermurwbaar. Later controleer je de cijfers nog eens en je had gelijk, maar het doet er niet meer toe; je presentatie was niet het succes dat je had gehoopt, je hebt je te veel laten afleiden door deze collega. Terugkijkend naar de presentatie voel je je niet goed. Elke keer als je aan deze presentatie denkt, voel je schaamte en teleurstelling.

Hier is een derde: je geeft online commentaar op een artikel. Iemand reageert op jouw opmerking, vertelt je dat je ongelijk hebt, dat je het onderwerp niet begrijpt, en bovendien, de persoon gaat schelden: “je bezit zaagsel in plaats van hersenen”. Je reageert door terug te schelden. Echter hoe voel jij je hieronder?

Conflict

In al deze gevallen gaat de ander ervan uit – terecht of niet – dat jij het bij het verkeerde eind hebt.

Er bestaat een groep mensen die op deze wijze reageert als je gedrag laat zien dat zij niet herkennen. Het begin van een conflict is geboren. Conflicten kunnen jaren duren – denk aan bittere scheidingsgeschillen, familieruzies of zelfs concurrentie tussen bedrijven die op hetzelfde gebied werken. Maar ook eenvoudige meningsverschillen op het werk kunnen uitmonden in een jarenlange strijd.

Er lijkt een eenvoudige – hoewel complexe – reden te zijn waarom dit conflict ontstaat: je eigenwaarde wordt aangetast. Er is slechts een zeer dunne lijn tussen eigenwaarde en ego. Gemakkelijk vervalt eigenwaarde in egogedrag. Als we in ons ego terechtkomen gaan we vaak vechten.

Eigenwaarde

Eigenwaarde is derhalve een van de meest krachtige redenen voor conflicten. Eigenwaarde is nodig voor een goede interactie met mensen, echter gemakkelijk houden we ons te veel vast aan wie we denken te moeten zijn, we worden ons zelfbeeld, we worden ons ego. We willen graag dat mensen op een bepaalde manier over ons denken. Wanneer we door wat voor reden geconfronteerd worden dat mogelijk ons zelfbeeld niet klopt en onze eigenwaarde ook niet, komt sociale pijn om de hoek kijken.

Sociale pijn zit op dezelfde locatie in het brein als fysieke pijn.

Hersenonderzoek suggereert dat eigenwaarde niet alleen een psychologisch fenomeen is, maar ook een neurologisch fenomeen. Een conflict kan zorgen voor “sociale pijn” en activeert dezelfde verbindingen in de hersenen als fysieke pijn. Dus als iemand je verbaal aanvalt, verwerk je dit op dezelfde manier als je zou doen alsof je fysiek geslagen was.

Nieuwe situatie

Nu is hier een nieuw scenario: je bent thuis en jij en je partner hebben een meningsverschil. Je bent nog steeds geïrriteerd doordat de presentatie die volgens jezelf niet heel goed ging. Dit is niet je beste dag – en dus begin je te schreeuwen. Je partner houdt wijselijk zijn mond. De zaken lijken gekalmeerd. Hoe voel je je nu? Waarschijnlijk schaam je je voor geschreeuw, en je beseft misschien dat je je werkfrustraties op iemand botviert die het niet verdient.

Sorry is the hardest word

Je zou eigenlijk “sorry” moeten zeggen. Helaas heeft Elton John gelijk – sorry lijkt het moeilijkste woord! Verontschuldigen geeft toe dat je verkeerd was, en onze hersenen reageren hierop op dezelfde manier als fysieke pijn. Het brein ervaart dat ook als vernedering. We laten ons graag leiden door ons brein in plaats van door onze innerlijke wijsheid.

Het brein

Wanneer we fysiek worden aangevallen, begint het instinct “vechten of vluchten”. Dit wordt onder andere bepaald door het reptielenbrein, die instinctieve reacties regelt. De “vecht- of vlucht” -reflex is natuurlijk behoorlijk nuttig – het stelt ons in staat om snel te handelen wanneer we in gevaar zijn – maar het kan ook worden geactiveerd door aanvallen op onze zelfwaarde. Wanneer het reptielenbrein het overneemt, worden hersensignalen afgeleid van de prefrontale cortex, het denk- en redeneergedeelte van de hersenen. Dit voorkomt dat we logisch handelen – in plaats daarvan gaan we naar de verdedigingsmodus.

Omgaan met zogenaamde vernedering

Dit is waarom we niet graag beschuldigd worden dat we fout zijn, we worden niet graag vernederd. We laten ons leiden door de primitieve reacties van het brein. Echter jij kan ook je brein leiden: zie de vernedering als een breinproces dat jou de mogelijkheid geeft om te groeien om beter om te gaan met dergelijke situaties.

We kunnen onze instinctieve reacties leren herkennen en ons gedrag veranderen. We kunnen keuzes maken om de wijste te worden. Wil je de wereld veranderen begin dan bij jezelf.

Tot slot

Als je het niet eens bent met elkaar, is het slimste wat je kunt doen een stap terug, drie keer diep ademhalen en niet reageren. Laat het even rusten en handel vervolgens uit de waarden die jij graag terug wilt zien in je eigen gedrag.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog