Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

Iedereen is een leider

5/5 - (1 stemmen)

Bij leiderschap wordt vaak gedacht aan formeel leiderschap. Dat zijn de bazen op het werk: directeuren, managers, teamleiders etc. Maar naast het formele leiderschap heb je leiderschap dat voor iedereen geldt. Dus ook voor jou. Als jij dit leest, is dit blog ook zeker voor jou bedoeld. Iedereen is een leider. Dus jij ook.

Leiderschap

Leiderschap is gelijk aan mens zijn. Als je mens bent, ben je een leider.
Leiderschap staat voor het realiseren van iets hogers! Het is niet je functie. Het is niet je grote kantoor. Maar leiderschap staat voor het realiseren van iets dat jij belangrijk vindt. Leiderschap gaat over jouw rol pakken in de zaken waarvan jij vindt dat die aandacht verdienen. Dat kunnen kleine zaken zijn en dat kunnen grote zaken zijn.

Leiderschap en verantwoordelijkheid

Welke eigenschap hoort bij dit leiderschap van je mens zijn? Verantwoordelijkheid nemen. Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen. Mens zijn gaat over verantwoordelijkheid nemen. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen voor eigen geluk en welzijn en voor het geluk en welzijn van de mensen om je heen. Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen. Het betekent antwoord geven op de zaken die in de wereld spelen, die in jouw omgeving spelen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat jij zelf de keuzes maakt. Verantwoordelijkheid nemen staat tegenover slachtoffer zijn. Bij slachtoffer zijn leg jij de verantwoordelijkheid bij de situatie. Bij verantwoordelijkheid nemen, neem jij zelf het heft in eigen handen. Zowel voor een formeel leider als voor niet formele leiders, het draait allemaal om verantwoordelijkheid nemen.

Je best doen zonder iets terug te verwachten

Bij leiderschap gaat het om je best doen, zonder iets terug te verwachten. Jij doet iets omdat jij denkt dat wat jij doet, een zinvolle bijdrage is. Jij doet het niet omdat jij graag een complimentje wilt, of omdat jij een bonus wilt. Jij onderneemt iets omdat jij vindt dat het gedaan moet worden. In een bepaalde situatie onderneem jij actie omdat jij vindt dat dit het beste is.

Voorbeelden

Stel jij hebt een collega waar jij je erg aan loopt te ergeren. Als jij verantwoordelijkheid neemt ga jij op zoek bij jezelf waarom jij je zo ergert. Jij onderzoekt wat het met jou te maken heeft, en jij probeert gedrag te ontwikkelen dat vanuit jezelf komt en dat niet reactief gedrag is. In plaats van dat jij je laat leiden door je irritatie ga jij oplossing bedenken hoe jij met je eigen irritatie om kan gaan.

Je bent manager. Je afdeling doet het niet goed. Je hebt moeite om een aantal medewerkers aan te spreken op hun prestatie. Leiderschap betekent dat je verantwoordelijkheid neemt. In plaats van dat jij dit gesprek uit de weg gaat, ga jij dit gesprek wel aan.

In beide voorbeelden neem jij verantwoordelijkheid door zelf acties te ondernemen. En je wacht niet tot het vanzelf verdwijnt of oplost.

Het goede doen

Het mag duidelijk wezen dat verantwoordelijkheid nemen, kracht vereist. Het is niet makkelijk te dealen met een klagende klant, het is niet makkelijk om met medewerkers om te gaan die hun werk niet goed doen. Leiderschap heeft alles te maken met het goede doen, en dat is vaak niet de makkelijkste weg, maar wel de enige juiste weg.

Tot slot

Wij zijn allemaal mens en daarom allemaal leiders. Dit betekent dat wij allemaal voorbeeldgedrag vertonen. Dit geldt ook voor ouders van kinderen. Ouders moeten zich goed bewust zijn dat kinderen gemakkelijk het gedrag van ouders kopiëren. Ouders hebben een verantwoordelijkheid bij de opvoeding van hun kinderen. Hier komt hun leiderschap om de hoek kijken.

 

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk