Blog

Terug naar Blog

Houdhaarheidsdatum van het huidige leiderschap is verlopen

5/5 - (1 stemmen)

We gaan al een tijd van crisis naar crisis. Zeker in crisistijd hebben we leiders nodig om ons goed door deze crisis heen te loodsen. Ik vraag me regelmatig af of onze leiders voldoende vaardigheden hebben om deze crisis te managen. Maar ik maak me eigelijk meer druk over iets anders. Kunnen de leiders die in zekere zin deze crisis ook hebben veroorzaakt, ook de leiders zijn die deze crisis oplossen? Het zal in ieder geval moeilijk gaan. Was het niet Einstein die zei: “je kunt de problemen niet oplossen met dezelfde mindset als de mindset die deze crisis heeft veroorzaakt. “ ? Zouden we niet leiders met een andere mindset nodig hebben?

WAT IS EEN MINDSET

Wat wordt bedoeld met een mindset? Ik ervaar dagelijks dat er veel misverstanden bestaan over het begrip mindset.

 • Een mindset is niet een gewoonte;
 • Een mindset is niet identiek met inspanning;
 • Een mindset is niet een trucje dat je snel eigen maakt;
 • Een mindset is niet hetzelfde als je denkpatroon of je emoties.

Wat is een mindset wel? Je mind gaat over elke vorm van mentale activiteit zoals zintuiglijke waarneming, verbaal en abstract denken, emoties, gevoelens, aandacht, concentratie, intelligentie en nog veel meer. Mindset gaat over de samenwerking van al deze activiteiten. Deze samenwerking manifesteert zich in een subjectieve mentale perceptie van de interne en externe wereld. Je kunt het vergelijken met de bril waarmee jij waarneemt.

DE MINDSET VAN HET HUIDIGE LEIDERSCHAP

De volgende overtuigingen typeren het huidige leiderschap:

 • geld is belangrijker dan geluk of waardengedrevenheid;
 • hard werken is belangrijker dan zelfreflectie;
 • macht werkt beter dan kracht;
 • routines zijn belangrijker dan creativiteit;
 • kwetsbaarheid tonen is zwakte;
 • als je een andere mening hebt, wordt je hoofd er af gehakt;
 • empowerment is soft;
 • problemen oplossen is effectiever dan het realiseren van een andere toekomst;
 • denken jij weet het ‘t beste;
 • je eigen welbevinden niet serieus nemen;
 • het doel heiligt alle middelen.

De mindset van het huidige leiderschap neemt waar in in termen van macht, winnen, geld, manlijkheid, reactiviteit, hard werken, ikke eerst, ego’s, verrijking. Deze manier van leiderschap typeert zich door reactiviteit, door onbewust handelen. Onbewust handelen wordt voornamelijk geleid door overleven, gewoontes & routines, en emoties.

Veel van onze huidige leiders managen vanuit deze ‘volgers’ mindset. Ze volgen hun mindset blindelings.

HOUDHAARHEIDSDATUM VAN HET HUIDIGE LEIDERSCHAP IS VERLOPEN.

Het huidige leiderschap vertrouwt op de ‘volgers’ mindset. Helaas kunnen al de vraagstukken waar we nu tegen aanlopen niet meer opgelost worden met de ‘volgers’ mindset. Noem een crisis en je ziet dat dit niet werkt. Einstein wist dit al lang geleden.

BEWUSTE MINDSET

Naast de ‘volgers’ mindset heb je ook een mindset die bewust naar de wereld kijkt. De bewuste mindset neemt waar vanuit het geheel, vanuit kracht en wijsheid in plaats van macht en emotie. Andere eigenschappen die bij de bewuste mindset horen zijn:

 • waarden zijn belangrijker dan ego;
 • het welbevinden van iedereen staat voorop;
 • het geheel is altijd het uitgangspunt;
 • kwetsbaarheid is een kracht;
 • geld verdienen is geen doel op zich;
 • samen bereik je meer dan alleen.

Deze bewust mindset is eigenlijk niet goed te vangen, beschrijven, omdat het uitgaat van waarden. Waarden die op elk willekeurig moment belangrijk zijn. Het gaat dus niet om een vast omlijnd onderwerp zoals geld. Elke situatie vergt een bewuste kijk, en een bewuste actie gebaseerd op een waarde die dan nodig is. Welke waarde nodig is, fluctueert. Elk moment op een dag kunnen er andere zaken om te hoek kijken, die belangrijk zin en waar je vanuit leiderschap bewust op dient te acteren.

Het andere leiderschap gaat dus niet om gedragsverandering maar om het eigen maken van een andere mindset. Deze andere mindset laat ander leiderschap zien. Dit andere leiderschap is bewust leiderschap.

TOT SLOT

Kunnen de huidige leiders deze andere mindset eigen maken? Ik ben eigenlijk niet zo negatief. Ik ervaar dagelijks dat er al snel ander gedrag zichtbaar wordt als een leider zijn bewustzijn aan zet. Het zal zeker niet voor al de leiders gelden. Maar als we uit gaan van het 10-80-10 principe dan komen we al een heel eind. Mijn wens voor komende tijd is dat de 10% die nu al wil veranderen dit nu ook gaan doen. Er is geen tijd te verliezen.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog