Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Hoe zorg je voor meer betrokkenheid op de werkvloer?

4.7/5 - (6 stemmen)

betrokkenheidBetrokkenheid op de werkvloer zorgt voor betere bedrijfsresultaten. De kern van het vergroten van meer betrokkenheid op de werkvloer is het juiste breinnetwerk activeren. Het juiste netwerk is het beloningsnetwerk. Helaas wordt in veel bedrijven vooral het pijnnetwerk geprikkeld.

In dit blogartikel leg ik het verschil tussen deze twee netwerken uit. Vervolgens geef ik advies hoe je het beloningsnetwerk bij je team kunt vergroten zodat je meer betrokkenheid op de werkvloer ziet.

Pijnnetwerk versus beloningsnetwerk

Als je meer betrokkenheid op de werkvloer wilt organiseren, is het belangrijk dat je begrijpt hoe het pijn- en beloningsnetwerk van onze hersenen werken.

Er bestaan twee belangrijke netwerken: het pijnnetwerk en het beloningsnetwerk. Angst stimuleert de amygdala, een onderdeel van ons lymbisch systeem. (Het lymbisch systeem is het emotionele centrum van de hersenen.) Zodra er ‘gevaar’ en dus angst is, gaan de hersenen hierdoor in een vlucht, vecht of bevriesstand. Nu is het pijnnetwerk actief. Medewerkers zijn minder ontvankelijk voor boodschappen, minder creatief en minder productief. Ook zijn ze bevooroordeeld en hun cognitieve vaardigheden nemen af.

Een organisatie waarvan de meeste medewerkers zich in het pijnnetwerk bevinden, is een organisatie met minder betrokkenheid.

Echter als het beloningsnetwerk in het lymbisch systeem van de hersenen actief is, worden medewerkers alerter, creatiever en zijn ze meer bereid om zich te ontwikkelen. Ze gaan meer initiatieven nemen, ze worden meer ontvankelijk voor (nieuwe) informatie en ze gaan zich beter voelen.

Als managers in staat zijn om medewerkers vanuit het beloningsnetwerk te laten functioneren, zullen medewerkers veel meer betrokkenheid gaan tonen.

Vier basisbehoeftes van het beloningsnetwerk

De kern ligt er dus in om het beloningsnetwerk te activeren. Het beloningsnetwerk wordt actief als we een of meerdere van de volgende vier basisbehoeftes vervullen

 • De eerste basisbehoefte is behoefte aan plezier. Iedereen zal dit ook wel herkennen dat plezier op het werk belangrijk is. Op een dag dat er met meer plezier wordt gewerkt, zie je de betrokkenheid gelijk verbeteren.
 • De tweede basisbehoefte is de behoefte aan het opbouwen van een positieve relatie met een andere persoon.
 • De derde basisbehoefte is de behoefte aan waardering. Deze waardering wordt vooral tot stand gebracht door aandacht te hebben voor het ontwikkelen van voldoende eigenwaarde en een adequaat zelfbeeld.
 • De laatste basisbehoefte is het verlangen naar controle over je eigen omgeving. Iemand moet zichzelf binnen een bepaalde situatie zelf neer kunnen zetten.

De nieuwe manager

Nieuwe leiders zijn managers die het ook belangrijk vinden om de betrokkenheid op de werkvloer te vergroten. Om de betrokkenheid op de werkvloer te vergroten door het beloningsnetwerk te activeren, moet de manager de volgende zeven competenties ontwikkelen.

De zeven competenties voor meer betrokkenheid op de werkvloer

 1. Ruimte geven. Sta vrijheid en ruimte toe. Door ruimte gaat er bij de medewerkers meer energie stromen. Nadat duidelijke richtlijnen en kaders zijn gegeven, dien je de medewerker de ruimte te geven om het op een eigen manier in te vullen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat elke medewerker anders is, en dat je bij elke medewerker goed bewust moet zijn in hoeveel ruimte vereist is. Te veel ruimte kan ook angst met zich mee brengen en dus het pijnnetwerk activeren. De volgende competentie, emotionele intelligentie, kan je helpen om dit goed aan te voelen.
 2. Emotionele intelligentie. Emoties en gevoelens horen bij het mens zijn. Het maakt ons wie we zijn en het zorgt voor onze motivatie en drijfveren. Het belangrijkste in deze context is dat de moderne leider in staat is om emoties bewust te zijn en in staat is om deze mee te nemen in het dagelijkse werk. Dit geldt voor eigen emoties maar natuurlijk ook voor de emoties van collega’s. Door emotionele intelligentie krijg je meer onderlinge verbinding. Hierdoor wordt het beloningsnetwerk geactiveerd.
 3. Stimuleren en activeren. De wereld verandert continu. Bedrijven moeten adequaat reageren. Daarom is het belangrijk om bij al je medewerkers het vuurtje aan te wakkeren zodat ze nieuwe uitdagingen aan gaan en zichzelf blijven ontwikkelen. Als je dit op juiste wijze doet, zal de medewerker zelfwaarde ervaren.
 4. Potentieel. Maak van iedereen een leider. Door bezig te zijn met het ontwikkelen en ondersteunen van het potentieel van al je medewerkers, ben je bezig met het belangrijkste kapitaal van de onderneming: het menselijk kapitaal. Het zal duidelijk zijn dat je hier vooral de behoefte aan waardering stimuleert. Vanuit de neurowetenschappen gedacht, kun je zeggen, dat het de plicht van de manager is om het brein van de medewerker te ontwikkelen. Goed werkende hersenen, betekenen goede business.
 5. Evaluatie en feedback. Regelmatig en constructieve evaluatie en feedback is het belangrijkste instrument van een nieuwe leider om de betrokkenheid te vergroten. Feedback zorgt voor continue verbetering. De feedback moet wel op een manier georganiseerd worden dat het niet de controle behoefte van de medewerker negatief beïnvloed. Ik ervaar dagelijks dat een oprechte evaluatie en feedback van medewerkers kan zorgen voor grote betrokkenheid.
 6. Communicatie vanuit gelijkwaardigheid. Het mag duidelijk zijn dat communicatie over de inhoud essentieel is. Communicatie geeft duidelijkheid, en zal hierdoor het beloningsnetwerk activeren. Naast de inhoud van de communicatie is ook de manier van communicatie essentieel. Communicatie op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid is essentieel. Dit zorgt voor activatie van het beloningsnetwerk.
 7. Transparantie in gedrag en communicatie. Een leider die leidt met zijn brein in gedachten, leidt met openheid en eerlijkheid. Woorden zonder actie genereert geen vertrouwen. Vertrouwen is essentieel om het beloningsnetwerk te activeren. Transparantie betekent ook duidelijkheid over de te verwachte doelen.

Tot slot

Deze zeven competenties vormen samen het passende acroniem: respect. Respect voor elkaar is een zeer belangrijke manier om mensen in hun beloningsnetwerk te krijgen.

We trainen je graag om deze transitie tot stand te brengen.


Slide

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk