Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Hoe ga je zware emotionele periodes te lijf met kennis van het brein?

5/5 - (2 stemmen)

Veel mensen gaan op hun werk door heftige emotionele periodes. Deze heftige emotionele periodes manifesteren zich door veel twijfelen, verlamd zijn, meer angst voelen, boosheid, of frustratie.

Het valt me ook op dat men regelmatig niet weet hoe men met deze heftige emoties dient om te gaan. Omdat hen dat niet lukt, brandt men op of wordt men cynisch.

Weinig aandacht voor menselijke behoeftes

Er is al lang veel te weinig aandacht voor de behoeftes van de mens op het werk, in de maatschappij enzovoort. Er gebeurt veel waar we ons niet goed bij voelen; echter we hebben niet geleerd hoe we als mensen deze zware periodes te lijf gaan. Terwijl we als mensen op zich heel goed geëquipeerd zijn om goed met zware emotionele omstandigheden om te gaan. Mensen hebben een onbegrensd potentieel in zich. In dit blogartikel beschrijf ik hoe de Brain&Mind Aanpak® je krachtig houdt ondanks zware emotionele periodes.

Je voelt dat het anders moet maar je weet niet hoe

Het kenmerk van omgaan met deze zware emotionele omstandigheden is vaak een combinatie van dat de authentieke zelf signalen geeft dat het anders moet en met je machteloos voelen. Deze machteloosheid verlamt je en maakt de emotionele periode nog lastiger. Het is derhalve verstandig om te beginnen een einde te maken aan het machteloze gevoel. De Brain&Mind Aanpak® geeft je weer grip op jezelf door eerst het machteloze gevoel te ontmantelen.

Kern van de oplossing.

De Brain&Mind Aanpak® benadrukt de transitie van ‘reageren’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’. Reageren betekent automatisch handelen. De automatische piloot aanzetten. De automatische piloot is gebaseerd op je gewoontes. Gewoontes zijn iets dat voor jou gewoon is. Gewoontes worden getriggerd door je emoties.

Gewoontes tijdens zware emotionele omstandigheden zorgen voor een vicieuze cirkel.

Hieronder heb ik een vicieuze cirkel geschetst.

Zware omstandigheden: je reageert met je gewoontes ➡️ er verandert niets ➡️ je ervaart negatieve emoties ➡️ je voelt ook dat het anders moet ➡️ je weet niet hoe ➡️ je reageert met je gewoontes ➡️ je raakt nog meer gefrustreerd ➡️ je voelt je machteloos ➡️ je ervaart nog meer negatieve emoties ➡️ de zware omstandigheden worden nog zwaarder.

Deze cirkel kun je doorbreken met bewustzijnsontwikkeling.

Bewustzijnsontwikkeling

Ik sprak in de vorige alinea over de transitie van ‘reageren’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’. Verantwoordelijkheid nemen lukt pas als je bewustzijn ontwikkelt. Bewustzijn is het enige antigif voor machteloosheid en helpt je gewoontes doorbreken. Bewustzijn is de mogelijkheid om je zelf te ervaren in het moment. Je ervaart je emoties en je ervaart je machteloosheid maar ook: je ervaart je authentieke zelf. Deze ervaringen zorgen ervoor dat jij niet meer een speelbal bent maar een speler wordt, die adequaat met zware emotionele omstandigheden weet om te gaan.

Brain&Mind Aanpak®

De beweging van machteloosheid naar verantwoordelijkheid nemen door bewustzijnsontwikkeling is de kern van de Brain&Mind Aanpak®. In plaats van geleid te worden door je onbewuste brein gaat je authentieke persoon je leiden. Je authentieke persoon heeft heel veel wijsheid in zich. Door meer bewust te zijn (meer bewustzijn), handel je niet meer vanuit gewoontes maar vanuit wijsheid en gezond verstand.

Tot slot

In de huidige periode is het cruciaal dat je je niet laten leiden door deze moeilijke emotionele periodes, maar dat jijzelf aan de leiding staat. Dit betekent vooral bewustzijn ontwikkelen.

Door de training Brain&Mind practitioner ga je je ontwikkelen, opdat er geen rem meer is op je manifestatie.

Slide

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Laat je leiden door je intuïtie

Laat je leiden door je intuïtie

Maak je intuïtie leidend

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk