Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Hoe ga je van je hoofd naar je hart?

5/5 - (5 stemmen)

Regelmatig besef ik dat ik in onze samenleving te weinig hart zie. Ik ervaar dat in onze maatschappij vooral vanuit verstand wordt gehandeld. De ratio (het rationaliseren) staat doorgaans bij situaties en bedrijven voorop. Maar mensen zijn niet louter rationele wezens. Mensen zijn geen automaten. Mensen zijn vooral wezens die voelen. Ze hebben een hart en hebben behoeftes. Gelukkig kun je leren van hoofd naar hart te gaan.

Geschiedenis

Door de geschiedenis heen hebben vele culturen en spirituele groepen het belang benadrukt van het volgen van ons hart, het luisteren naar ons hart en het verkrijgen van wijsheid en liefde vanuit ons hart. Dit is geen toeval. Veel culturen en spirituele groepen hebben gezien en ervaren dat het hart er toe doet. Dat ons hart wijsheid bezit.

Het hart

Wanneer ik over het “hart” spreek, bedoel ik niet het fysieke orgaan, maar ons geestelijk hart. Voor mij is dit hart gelijk aan de geest, aan ons bewustzijn. Terwijl de hersenen duidelijk fysiek van aard zijn, wordt het bestaan van de geest als een vorm van bewustzijn wetenschappelijk aanvaard. Vooral de kwantumfysica houdt zich hier mee bezig.

Hart

Van jongsaf aan wordt ons geleerd om via ons hoofd (of ratio) op de wereld te reageren. Ook in mijn opvoeding stond vooral de ratio centraal. Hoewel onze ratio een prachtig geschenk is, is het niet de kern van wie we werkelijk zijn. De ratio is niet alleen beperkt in zijn vermogen om bepaalde concepten te ervaren, de ratio zonder hart zal emotioneel en vertroebeld reageren. Het onbewuste brein neemt het dan over. Veel problemen zoals stress, burn-out, negatieve houdingen, conflicten en relatieproblemen ontstaan als ons ratio koppig de leiding houdt.

Het hoofd (verstand) versus het hart (ervaring/gevoel)

Ons hoofd is ratio en de ratio twijfelt. Ratio wil zaken kunnen snappen en begrijpen. Begrijpen betekent vastpakken. Ratio wil het echt kunnen vastpakken. Helaas kan dat niet altijd en de twijfel start. Gevoelens en bewustzijn kun je niet vastpakken. Ons hart ervaart en voelt. Het hart hoeft het niet te begrijpen maar wil het ervaren.

Hart en hoofd kunnen nooit tegelijkertijd werken. Ze zullen altijd alternerend werken. We moeten proberen om deze twee in goede harmonie te laten werken. We hebben beide nodig.

Linkerhersenhelft versus rechterhersenhelft

Ook al is de werkelijkheid iets complexer, gemakshalve kun je wel zeggen dat de linkerhersenhelft veel meer verbonden is met het denken en de ratio, terwijl de rechterhersenhelft een nauwe relatie heeft met voelen, ervaren en emoties. Vanuit deze kennis is het ook goed mogelijk om te vertellen hoe mensen meer met hun rechterhersenhelft kunnen werken. Oftewel hoe je van hoofd naar hart kunt gaan.

Brain&Mind aanpak

Om de afstemming tussen hoofd en hart te ontwikkelen en te ervaren werkt Valk Leadership met de Brain&Mind Aanpak®. Deze aanpak zorgt voor een optimale samenwerking van hoofd en hart. Het zorgt ervoor dat je minder geleid wordt door je automatische, onbewuste processen en vooral geleid wordt door je hart- en wijsheidsbewustzijn. Tevens zorgt het voor passend gebruik van je ratio.

Hierdoor leren we mensen

  • goed te ontspannen en meer gegrond te raken;
  • zelfvernietigende patronen te herkennen en los te laten;
  • zich te verbinden met het hart en die verbinding te versterken;
  • stress te verminderen en veerkrachtiger te worden ;
  • het hart te gebruiken bij het luisteren naar en het communiceren met anderen;
  • je hartwijsheid herkennen en vertalen.

Tot slot

In de neurowetenschappen wordt ook onderzoek gedaan naar het hart. Wetenschappers vinden steeds meer bewijs dat in ons hart een neuraal stelsel aanwezig is dat actief communiceert met het brein. Het zou zo maar kunnen dat het spirituele hart een zeker relatie heeft met het fysieke hart.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk