Blog

Terug naar Blog

Hoe bevorder je intrinsieke motivatie op basis van kennis van het brein

5/5 - (2 stemmen)

Intrinsieke motivatie zit in je brein, niet in het hart. Veel mensen denken dat het in het hart zit, maar dat is niet juist, het zit in je brein. Intrinsieke motivatie is belangrijk omdat verandering en innovatie sneller tot stand komt als je intrinsiek gemotiveerd bent of als je medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Bij intrinsieke motivatie ben je van binnenuit gemotiveerd om een bepaalde actie te ondernemen. Je doet iets omdat je het zelf graag wilt. Sommige mensen spreken over passie. Andere spreken over werken vanuit het hart. Het is hetzelfde! En de oorsprong van deze intrinsieke motivatie zit in je brein!

In dit artikel kun je lezen hoe je intrinsieke motivatie kunt bevorderen op basis van kennis van het brein.

Interne leider versus volger

Er zijn twee brein-systemen die centraal staan als je iemand intrinsiek wilt motiveren. Dat is de interne leider en de volger. De interne leider is het deel van het brein waar je creativiteit, je denken, je probleemoplossend vermogen zit. Hier zit ook je intrinsieke motivatie. Is je interne leider actief, dan ga je vanzelf bewegen. De interne leider staat voor kracht, voor eigen verantwoordelijkheid, voor intrinsieke motivatie.

Naast de interne leider heb je ook een volger. De volger staat voor macht, voor negatieve emoties en slachtoffergedrag. Een volger is het deel van het brein dat – het begrip zegt het al – dat volgt, dat reageert, dat vanuit emoties handelt. Bij een volger is er geen intrinsieke motivatie aanwezig. De volger gaat voor status quo.

De volger activeren

Als je de interne leider activeert, heb je de intrinsieke motivatie ook geactiveerd. Als je de volger activeert, zorg je voor weinig intrinsieke motivatie. Zo simpel is dat. Echter in ons dagelijkse manier van handelen zijn we helemaal niet bezig om de interne leider te activeren. Integendeel! Onze volger wordt vooral geactiveerd. Onze volger handelt onbewust, is gericht op overleven en wordt vooral door negatieve emoties beïnvloed.

Ik wil graag een aantal van onze gewoontes delen die zorgen dat je de volger activeert.

  • Directief sturen: vertellen wat de ander moet doen. We vertellen graag wat de ander moet doen. Helaas zorg je dan vooral dat de volger wordt geactiveerd. Je zorgt niet dat de ander zijn eigen potentieel moet inzetten.
  • Het probleem tot in de detail analyseren. Wat je aandacht geeft, groeit. Als je veel aandacht geeft aan het probleem, zal vooral het probleem groeien. Het is onze gewoonte om een probleem te analyseren. Helaas zal dit vooral zorgen voor activering van de volger.
  • Vanuit je eigen negatieve emoties handelen. Een andere belangrijke manier om bij iemand anders de volger te activeren, is vanuit negatieve emoties te handelen. Bijvoorbeeld boosheid, angst of twijfel. Deze zullen in veel gevallen ook weer negatieve emoties bij de ander activeren. En de ander zal dan volgen in plaats van handelen.

De interne leider activeren

Als je intrinsiek gemotiveerd wilt zijn, of als je de intrinsieke motivatie bij de ander wilt activeren dien je dus de interne leider te activeren. Hoe doe je dat?

  • Zorg voor veiligheid en verbinding. Door het realiseren van een veilig gevoel en door verbinding kan iemand zijn overlevingsinstinct loslaten en krijgt dan de vrijheid om gebruik te kunnen maken van zijn interne leider.
  • Vragen stellen. Het brein heeft zo veel potentieel! Dit potentieel kun je activeren door vragen te stellen en te stoppen met adviseren. Door vragen te stellen gaat de ander zelf (na)denken! Dat is toch wat je wilt?
  • Open houding. Als je vragen stelt, laat je beïnvloeding in zijn totaliteit los! Ga niet het gesprek in dat je moet winnen of dat de ander in een bepaalde richting moet krijgen! Nee, heb een open oordeelloze houding!
  • Waardengedreven vragen. Intrinsieke motivatie en het leven van waarden gaan hand in hand. Daarom is het super belangrijk om de ander na te laten denken over de waarden die belangrijk voor de ander zijn. Hierdoor maakt de ander nog meer contact met eigen kracht.

Tot slot

Intrinsieke motivatie is binnen handbereik! Intrinsieke motivatie ontstaat als je de interne leider bij de ander activeert. Zo simpel is het.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog