Blog

Terug naar Blog

Hoe zorg je voor een gezonde relatie tussen de manager en medewerker?

5/5 - (3 stemmen)

Wat mij de laatste tijd bijzonder intrigeert, is de relatie tussen een manager en zijn medewerker. Als deze relatie optimaal is, zullen de prestaties van de medewerker veel beter zijn. Tegelijkertijd weet ik dat divers onderzoek laat zien, dat de relatie tussen medewerker en manager regelmatig ver beneden niveau is. Zo bleek dat onlangs weer uit een onderzoek van Monsterboard waar het AD over schreef. Het is helemaal niet ingewikkeld om een gezonde relatie op te bouwen. Met het brein in gedachten kan je voor veel verbeteringen in deze relatie zorgen. In dit blogartikel ga ik uitleggen hoe je een aantal breinprincipes kunt toepassen om de relatie tussen medewerker en manager te verbeteren.

De werkplek

De werkomgeving is een omgeving met hoge intensiteit qua interpersoonlijke relaties. Het is vaak al ingewikkeld om je los van anderen goed te voelen. Laat staan als je met een groep moet samenwerken! Daarom is het zo belangrijk dat de leiders de onderliggende breinprincipes begrijpen en toepassen, zodat de relatie een gezondere wordt. Door het sociale brein te begrijpen kunnen leiders eenvoudig inspelen op de behoeftes van een ieder met veel betere resultaten als gevolg. Het is weinig effort met een groot resultaat!

Hoe vergroot je de betrokkenheid met het brein in gedachten

Zoals gezegd is het eenvoudig om aan de hand van kennis van het brein de relatie op de werkvloer te verbeteren. In de meeste gevallen zal het vooral gaan om de betrokkenheid te vergroten. Dit zal goed lukken als je de basisbehoeftes van je mensen begrijpt. Deze basisbehoeftes zijn bij alle mensen aanwezig, echter de nadruk zal per persoon verschillen.

Epstein en later Grawe hebben deze behoeftes als volgt die omschreven:
• behoefte om ergens bij te horen,
• behoefte aan controle en duidelijkheid
• behoefte aan waardering en het vergroten van zelfwaardering
• behoefte aan plezier en het vermijden van lijden.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze behoeftes terug te vinden zijn in de werking van het brein. En dat als er voldaan wordt aan deze behoeftes men beter gaat functioneren. Dan hebben de medewerkers de automatische bereidheid om risico’s te nemen, proactief te zijn en met creatieve ideeën te komen. De medewerker komt in namelijk in het beloningsnetwerk.
Terwijl als er niet voldaan wordt aan deze behoeftes, men bedreiging ervaart. De medewerker zit in het pijnnetwerk. En men ziet een medewerker die niet proactief is, zich onzichtbaar opstelt en alle risico’s uit de weg gaat.
Je kunt door de juiste dingen te doen, zorgen dat je zorgt voor deze mentale behoeftes. Let op dit zijn onbewuste processen. Het gaat hier niet over denkpatronen maar over automatisch werkende hersensystemen.

Wat kan de manager doen? Concrete tips

Ik zal aan de hand van de bovengenoemde behoeftes een aantal tips geven.
Behoefte om ergens bij te horen
Je kent wellicht het gevoel dat je je ergens uitgesloten voelde. Dit zorgt ervoor dat je niet veilig voelde. Het begrip veiligheid staat bij deze behoefte vooral centraal. Door bezig te zijn met het creëren van een veilige omgeving kun je dit beïnvloeden. Een tweede aanpak is het team onderdeel maken van een gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke uitdaging.
Behoefte aan controle en duidelijkheid
Controle betekent dat we zelf beslissingen kunnen maken. Dit onderdeel geeft de persoon een eigen identiteit. Het hebben van een eigen identiteit is een belangrijke behoefte voor elk individu. Managers kunnen dit al regelen, door zo veel als mogelijk verantwoordelijkheid te leggen bij de medewerker zelf. Vergroot de autonomie!
Behoefte aan waardering en het vergroten van zelfwaardering
De manager anno nu moet eigenlijk continu bewust zijn of de medewerker in het beloningsnetwerk zit. Een complimentje doet al wonderen. En ook bezig zijn met de groei en ontwikkeling van de medewerker is cruciaal.
Behoefte aan plezier en vermijden van lijden
Er zijn veel boeken geschreven over dit onderwerp. Sommige noemen deze behoefte ook wel de moeder onder de behoeftes. Als je al gewoon zorgt dat er veel gelachen wordt, ben je al prima bezig. Een glimlach op je gezicht doet ook al wonderen.

Tot slot

Als je de betrokkenheid van je mensen wilt vergroten is het cruciaal om de basisbehoeftes van mensen te kennen. Deze vier basisbehoeftes zijn terug te vinden in het werking van het brein. Wanneer managers bezig zijn met het invullen van de basisbehoeftes zullen de medewerker veel beter functioneren.

Wil je er meer over lezen? In mijn boek, Neuroleiderschap,ga ik hier uitgebreid op in.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog