Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Gedragsverandering echt realiseren

5/5 - (2 stemmen)

gedragsveranderingOnlangs was ik in beslag genomen door het woord realiseren. Iets realiseren; gedragsverandering realiseren; mijn missie realiseren; de klant stimuleren om zijn verandering te realiseren; mijn collega’s inspireren in het realiseren van hun doelgerichtheid of ontwikkeling; de franchisepartners hun joy laten realiseren.

Realiseren

Realiseren betekent iets reëel maken. Je hebt een bepaalde wens, een idee, doelgerichtheid, of een missie en deze wil je werkelijkheid maken. Daar gaat realiseren over. Het betekent dus verwerkelijken, effectueren. Bij Valk Leadership zijn we dagelijks bezig met gedragsverandering. We willen diepgaande gedragsverandering realiseren.

Gedragsverandering realiseren

Waarom willen onze klanten gedragsverandering realiseren? Omdat ze graag andere resultaten willen. Ze willen bepaalde doelen bereiken en ze zien dat ze deze doelen niet bereiken met het huidige gedrag. Het volgende voorbeeld zal het verder verhelderen:

Voorbeeld: HRM Manager Anna

HRM manager Anna heeft een team dat onvoldoende proactief bezig is. Proactiviteit van het team, dus aan de voorkant werken om verzuim te voorkomen, kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Op dit moment zijn de HRM-adviseurs veel meer bezig om te zorgen dat als iemand ziek is, het verzuimproces goed te begeleiden. Ze lopen achter de feiten aan. Door dit huidige gedrag blijft er weinig tijd over voor preventief ziekteverzuim-interventies. De realisatie die Anna wil realiseren, door middel van gedragsverandering, is een effectiever ziekteverzuimbeleid. Een beleid dat aan de voorkant begint.

Realisatie diepgaande gedragsverandering

Het mag inmiddels wat helder zijn geworden dat de realisatie verschillende niveaus heeft. Je wilt doelen realiseren op bedrijfsniveau: dit betekent dat je op gedragsniveau interventies verricht die gericht zijn op gedragsverandering. Echter, voordat je met dit gedragsniveau bezig kan gaan, moet je nog twee stappen zetten die nodig zijn voor realisaties. Deze twee stappen, of beter gezegd, voorbereidingen zijn cruciaal.

Definities die het nieuwe gedrag motiveren

Laten we verder gaan met het voorbeeld van de HRM manager Anna. Welk gedrag wil ze precies zien bij haar HRM adviseurs? Helaas wordt er vaak onvoldoende tijd en aandacht besteed aan de definities die mensen motiveren om dit nieuwe gedrag te definiëren.

Deze definities hebben twee niveaus. De definitie van het waarom van de gedragsverandering. Zonder goede motivatie zal het nooit lukken! Daarnaast gaan de definities over over het gedrag. Wat zullen haar HRM adviseurs dan (anders) moeten doen? Het beschrijven van het gedrag dat nodig is voor de realisatie van een effectiever ziekteverzuim beleid is cruciaal. Des te helderder dit andere gedrag is beschreven, des te sneller je de verandering tot stand hebt gebracht.

Oefenen is cruciaal voor gedragsverandering

Dit andere gedrag zal alleen maar eigen gemaakt worden als mensen dit gedrag eigen maken. Met toepassen van kennis van het brein krijg je de realisatie van het eigen maken van nieuw gedrag veel sneller voor elkaar. Een van de cruciale onderdelen vanuit deze toepassing is de nadruk op oefenen. Actie! Door te oefenen ga je ander gedrag eigen maken. Dit komt omdat het brein neuroplastisch is. Neuroplasticiteit is de eigenschap van het brein om zich aan te passen aan de impulsen die het krijgt. Door bepaald gedrag frequent, intensief en voor een bepaalde tijd te oefenen, past het brein zich aan en heb je nieuw gedrag eigen gemaakt.

Coachen en trainen gaat over realiseren

Bij Valk Leadership vinden we het een voorwaarde dat de klant ook echt iets realiseert. Dat hij of zij iets werkelijk maakt. Ze hebben een vraag en wens en wij als professionals willen dit proces begeleiden zodat de klant de wens realiseert. Het realiseren betekent dat we altijd aandacht besteden aan deze vier elementen:
Gebruik breinkennis ==> ken het nieuwe gedrag ==> maak dit nieuwe gedrag eigen ==> monitoring realisatie.

Tot slot

Een heldere zienswijze hoe je gedragsverandering tot stand brengt, is cruciaal als je andere zaken wilt gaan realiseren dan voorheen. De Brain&Mind aanpak® is speciaal ontwikkeld om diepgaande gedragsverandering te realiseren. Diepgaande verandering is nodig in deze tijd van grote crisis. De mens moet weer centraal komen te staan.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk