Blog

Terug naar Blog

Zes signalen dat medewerkers gedemotiveerd raken ( en vier acties om het tij tijdig te keren)

4.7/5 - (4 stemmen)

gedemotiveerde medewerkersOnlangs sprak ik met een directeur werkzaam bij een gemeente en zij zei: “ ik ben opgebrand en moe van al het gedoe. Vroeger ging ik met veel plezier naar het werk, werkte lange dagen, en werkte hard om de organisatie succesvoller te maken. Als ik nu naar mijn werk ga, vind ik het toenemend frustrerend. Het lijkt alsof je niemand meer kan vertrouwen. Het lijkt op de ‘survival of the fittest’. Loyaliteit is foetsie. Ik doe mijn werk, maar ik kan veel beter. “

Veel mensen vinden het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Als het spannend is op het werk, of als mensen hun baan dreigen te verliezen, of als je met een nieuwe baan begint, dan is motivatie makkelijk aanwezig. Maar in veel andere gevallen, is de kans aanwezig om gedemotiveerd te raken. En als demotivatie de kop op steekt, is de kans aanzienlijk dat men vooral door egoïsme en eigenbelang wordt gemotiveerd. Je kunt je voorstellen dat als eigenbelang de kop op steekt dit ten koste zal gaan van de gemeenschappelijke resultaten.

Managers hebben hier een cruciale rol. Als de manager het juiste doet, zal deze demotivatie niet hoeven te ontstaan. Het begint bij het signaleren van de eerste signalen van demotivatie om vervolgens de juiste acties te ondernemen.

De volgende signalen kunnen duiden op gedemotiveerde medewerkers

Ik beschrijf achtereenvolgens 6 signalen die een indicatie kunnen geven dat mensen gedemotiveerd raken en ik eindig dit artikel met 4 acties om het tij tijdig te keren.

1. Medewerkers denken niet meer actief mee

Men participeert passief in de belangrijke dialogen en discussies. Bij een klant van ons, was een van de deelnemers die deelnam aan een training erg bang om haar baan te verliezen, waardoor zij besloten had om niet meer alles te zeggen, want je weet maar nooit. Het volgende stadium was dat zij ook niet meer actief in het team participeerde.

Het blijkt ook uit onderzoek dat medewerkers gedemotiveerd gedrag vertonen uit angst om hun baan te verliezen. Er zal dan wel gedacht worden: beter een stille teamspeler dan een opvallende teamspeler.

2. Medewerkers tonen weinig initiatief

Voor elke taak heeft een werknemer persoonlijk leiderschap nodig. Echter als demotivatie zich ontwikkelt, zullen medewerkers niet meer de leiding nemen over taken die zij toegewezen hebben gekregen. Medewerkers worden volgers in plaats van leiders. Dit gedrag resulteert in een geïsoleerde positie. Het zijn eenlingen waar de andere teamleden, weinig verbinding (meer) mee hebben. Hun aanwezigheid zal op termijn zelfs irritatie (kunnen) genereren.

3. Medewerkers investeren niet meer in zichzelf

Een essentiële succesfactor voor een goed functionerende werknemer is dat hij/zij zich blijft ontwikkelen. De behoefte om het steeds beter te doen, is een belangrijke interne drijfveer. Echter als het blijkt dat een medewerker het allemaal wel goed vindt, zou er een belletje moeten gaan rinkelen. Professionaliteit gaat gepaard met continue investering in ontwikkeling en groei.

4. Medewerkers worden gemakzuchtig

Men maakt meer fouten. Hij /zij teert op het goede resultaat uit het verleden. Maar zoals wij weten, In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt niet steeds naar het verleden wijzen. Het gaat om de huidige prestaties. Als een medewerker in het verleden goed heeft gepresteerd, maar de laatste tijd gemakzuchtig aan het worden is, zou er demotivatie in het spel kunnen zijn.

5. Medewerkers worden negatief

Dat kennen wij allemaal wel, mensen die negatief gedrag gaan vertonen. Wel sommige mensen hebben eenmaal een wat pessimistischer kijk. Daar doel ik nu niet op. Het gaat meer om verandering in gedrag. Iemand die altijd positief was, laat nu veel meer negatief gedrag zien. Ze geloven er niet meer in.

6. Medewerkers verliezen hun passie

Als medewerkers hun passie verliezen, heb je wel echt een probleem. Het is dan de hoogste tijd om als manager in actie te komen. Wat kan je als manager doen?

Wees een leider

Gemakshalve kun je zeggen: wees een leider! Een leider inspireert, een leider verbindt, een leider ontwikkelt, en een leider geeft zelf het goede voorbeeld.

1. Inspireer. Probeer het verlangen om excellente prestaties te willen leveren weer aan te wakkeren. Ga het gesprek aan, en onderzoek hoe je de passie weer kan laten stromen. Je kunt het gewoon vragen! Het belangrijkste is, dat mensen een bepaalde uitdaging moeten ervaren die het uiterste van hun vaardigheden vergt.
2. Verbind. Dit doe je vooral door duidelijke teamdoelen te hebben. Deze teamdoelen zijn zowel zakelijk als het tot stand brengen van een optimale cultuur.
3. Ontwikkel. Ontwikkel je mensen. Zorg voor een excellente balans tussen de realisatie van de doelen en het ontwikkelen van de mensen. Ontwikkeling stopt nooit! Ontwikkeling wordt bevorderd door veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer te leggen.
4. Toon zelf het juiste gedrag. Praatjes vullen geen gaatjes. Het is juist je gedrag dat in overeenstemming moet zijn wat je zegt. Dat is waar een voorbeeldrol over gaat. Bijvoorbeeld: Als je bet belangrijk vindt dat met passie gewerkt wordt, dien je dagelijks je passie laten zien.

Tot slot

Als wij met plezier naar het werk willen gaan, is het van belang om gemotiveerd en met elkaar zinvolle doelen te realiseren. Een manager heeft een belangrijke rol om deze motivatie te entameren. Gedemotiveerde medewerkers zorgen voor minder goede resultaten, zorgen voor een minder goede sfeer, en is voor de medewerker zelf erg vervelend. Zodra er signalen zijn van demotivatie dient de manager gelijk in actie te komen


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog