Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

Gedeeld leiderschap is partnerschap in leiderschap

4.3/5 - (7 stemmen)

gedeeld leiderschapVanwege mijn werk kom ik regelmatig in contact met verschillende teams. In de meeste gevallen zijn het managementteams. Wat mij in bijna al de teams opvalt, is dat de talenten van de individuele leden onvoldoende aan bod komen in het team. Een ieder functioneert binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied prima. (Lees= op z’n eentje). Maar bijna iedereen kan nog (veel) beter functioneren binnen het team. Op één of andere manier komen de individuele talenten onvoldoende tot uiting in teamwerk. Dat kan en moet anders. Een inspirerende zienswijze hoe je hier anders naar kan kijken is de zienswijze van gedeeld leiderschap.

Wat is gedeeld leiderschap?

Laten wij eerst eens inzoomen wat dat gedeelde leiderschap is. Door Pearce en Conger wordt gedeeld leiderschap gedefinieerd als “een dynamisch, interactief beïnvloedingsproces tussen individuen in een groep waarvan het doel is om elkaar te leiden tot het behalen van de doelen van de groep of organisatie.
Bij gedeeld leiderschap zijn alle leden van een team volledig betrokken in het leiderschap van het team en zij aarzelen niet om hun teamleden te beïnvloeden en te leiden in een poging om het potentieel van het team als geheel te maximaliseren”. Met andere woorden: ieder zijn capaciteiten en talenten worden ingezet ten behoeve van een maximaal resultaat.

Iedereen is een leider

Er is derhalve één essentieel uitgangspunt bij gedeeld leiderschap: Leiderschap is niet voorbehouden aan formele posities. Iedereen is leider.

Dit motto, iedereen is een leider, is een essentiële! Want dit zegt nogal wat. Het zegt namelijk dat
• iedereen binnen een team verantwoordelijkheid heeft
• je rol niet afhangt van de formele functie
• iedereen bepaalde kennis, vaardigheden en/of talenten heeft die in een specifieke situatie kunnen (moeten?) worden ingezet.
• als iedereen zijn/haar persoonlijk leiderschap optimaal heeft ontwikkeld cocreatie een natuurlijk gevolg is.

Het gedeelde leiderschap gaat voor over hoe wij in een werkomgeving met elkaar om moeten gaan. En wij moeten dus vooral anders met elkaar omgaan. Gemeenschappelijke doelen, vertrouwen, gelijkwaardigheid, zelforganisatie en zelfkennis staan meer centraal.

Belemmeringen voor gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap zorgt voor een optimale en facultatieve inzet van de talenten met goede resultaten als gevolg. Daarom is het vreemd dat gedeeld leiderschap nog zo weinig wordt toegepast in organisaties. Terwijl juist in deze tijd je anders zou verwachten. Persoonlijk denk ik dat er een aantal redenen zijn te bedenken die dit proces belemmeren: veel formele managers denken dat leiderschap betekent dat je baasje moet spelen. Zij worden nog te veel in de weg gezeten door hun eigen ego. Men wordt vaak afgeleid door diverse emoties en onzekerheden. Men heeft te weinig zelfbewustzijn. Men gaat dan vaak in de modus van concurrentie zitten in plaats van in de modus van samenwerking.
De tweede reden is dat de manager/ medewerker te veel zijn/haar focus richt op het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Terwijl voor gedeeld leiderschap de focus juist gericht moet worden op het geheel. Het geheel in de zin van materiële en immateriële resultaten. De primaire focus zou zich moeten richten op het gemeenschappelijke doel!

Voorwaarden voor gedeeld leiderschap

Voor het tot stand brengen van gedeeld leiderschap dienen de teamleden bepaald gedrag te hebben. Dit gedrag bestaat onder meer uit besef van gelijkwaardigheid, respect, focus op het gemeenschappelijke in plaats van het individuele, openheid, vertrouwen en zelfkennis.
Als men dit gedrag bezit, of heeft ontwikkeld, dan kan men aan de slag en zal er bijna vanzelfsprekend co-creatie plaatsvinden.

Tot slot

Gedeeld leiderschap betekent een gemeenschap van leiders met respect voor ieders talent gefocust op het gemeenschappelijke doel.
Heb je ervaring met deze zienswijze? Ik zou het op prijs stellen als je dit deelt.


Slide

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk