Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Feedforward in plaats van feedback

5/5 - (3 stemmen)

In een management development programma is het van belang om ook te meten. Meten is tenslotte weten. Daarom is het van belang om je bewust te zijn van het doel van het meten. In de meeste gevallen meet je omdat je op zoek bent naar verbeterpunten voor de toekomst. Deze verbeterpunten zijn nodig als je kijkt naar de kwaliteiten van de manager in relatie tot de doelen die de organisatie wil halen. Een prima methode om dit tot stand te brengen is de 360 graden methode. Maar er is ook nog een andere methode, die ik eigenlijk nog interessanter en effectiever vindt. En dat is de feedforward methode.

Bij de feedforward methode wordt voornamelijk naar de toekomst gekeken, in plaats van naar het verleden. Bij feedback wordt voornamelijk het verleden geëvalueerd. En in de meeste gevallen wat je in het verleden fout/niet goed hebt, gedaan. En we weten allemaal: van fouten kunnen wij leren, maar we kunnen ze niet herstellen. Daarom is de feedforward methode ook zo krachtig.

De toekomst kun je veranderen, het verleden niet

Een van mijn gevleugelde uitspraken is: “leer van het verleden, focus op de toekomst en leef in het heden.” Deze uitspraak geeft ook prima weer waar de feedforward methode op neerkomt. Namelijk: de oefening van het ontwikkelen van nieuwe (leiderschaps)gedrag vindt in het hier en nu voor betere prestaties in de toekomst. Het onderwerp van het gedrag komt vaak uit het verleden, en wij oefenen dit leiderschapsgedrag in het heden, want in toekomst willen wij nog beter presteren. Terwijl bij feedback men veel meer het verleden evalueert, zijn bij de feedforward methode de toekomstige eigenschappen leidend.

Wat behelst de feedforward methode

Marshall Goldsmith is een expert op het toepassen van de feedforward methode. Ik heb zijn document: “try feed forward instead of feedback.doc” gebruikt als inspiratiebron. Deze notitie is op zijn website te vinden.
De kern is dat je in een georganiseerde sessie vertelt en luistert. Elke deelnemer heeft twee rollen. De rol van ontvanger van feedforward en de rol van gever van feedforward. In de rol van gever, probeer jij de ander zo veel als mogelijk suggesties te geven. Jij probeert de ander zo veel als mogelijk te helpen. In de rol van ontvanger: luister je zo goed als mogelijk naar de suggesties… en probeer je zo veel mogelijk te leren. De oefening duurt zo’n 15 minuten. De gemiddelde deelnemer krijgt zo’n zes adviezen en geeft er ook zo zes.
Tijdens de oefening worden de deelnemers gevraagd om:

  1. Kies een bepaald gedrag waarvan jij zelf graag ziet dat het verandert. Verandering van dit gedrag zal forse verbetering opleveren in zowel je privé als in je werk. Dit gedrag moet nauw gerealiseerd zijn aan doelen die jij wilt realiseren.
  2. Beschrijf dit gedrag aan een willekeurig groep deelnemers. Dit zijn 1op1 gesprekken. Houd het simpel. Bijvoorbeeld: Ik wil beter leren luisteren.
  3. Vraag vervolgens om feedforward. Jij vraagt om twee suggesties die jou kunnen helpen in het veranderen van het geselecteerde gedrag. Let op: als je elkaar goed kent, ligt de valkuil op de loer dat je over het verleden gaat praten. Doe dat niet!
  4. Luister met aandacht naar de suggesties en maak aantekeningen. Je mag niet reageren op de suggesties. Je kan geen kritiek hebben, of het positief labelen. Ontvang het alleen. Je kan hooguit een verhelderende vraag stellen.
  5. Dank de ander voor zijn suggesties en draai de rollen om.
  6. Als het afgerond is, worden de deelnemers gevraagd om kort met één woord te zeggen, hoe zij deze oefening hebben ervaren.
  7. Wij eindigen de groepssessies dat elke deelnemer aan moet geven wat, wanneer en hoe hij/zij wil gaan veranderen op het genoemde gedrag. En welke effecten dat zal hebben op het behalen doel.
  8. Wat ook heel krachtig werkt, is de deelnemers aan de andere zowel feedforward laten geven over het gewenste gedrag als suggesties hoe je dit gedrag kan veranderen. Dit kan natuurlijk alleen als men elkaar goed kent.

Tot slot

Het is van groot belang dat het proces van feedforward een vervolg krijgt. Wellicht in vervolg bijeenkomsten, wellicht in de 1op1 gesprekken of in coachingstrajecten. Op deze wijze krijgt het te veranderen gedrag ´n een formele status en het krijgt de aandacht die het verdient.


Slide

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk