FAQs - Welke onderwerpen worden in de acht dagdelen besproken?

De volgende onderwerpen komen in aanbod in deze leergang:

  1. werking van het brein en bewustzijn
  2. hoe jij je authentieke-zelf aanzet
  3. hoe jij je geworden-zelf kunt ontmantelen
  4. hoe je van hart tot hart gesprekken voert
  5. hoe je omgaat met ‘beliefs’ die in de weg staan
  6. hoe jij tot zelfrealisatie komt
  7. hoe je de ander inspireert met je passie
  8. hoe je in de zakelijke omgeving integer blijft aan je authentieke zelf
  9. hoe je energie werkt
  10. hoe jij emoties gebruikt voor je zelfrealisatie

en nog veel meer.