FAQs - Met welke zienswijze coacht een authenticiteitscoach?

De zienswijze van de coach is jou te gidsen naar je authentieke zelf. Tijdens het gidsen ontstaat de beweging dat je steeds minder geleid wordt door je geworden-zelf en steeds meer door je authentieke-zelf.

De kern van dit gidsen is duurzaam zelfbewustzijn vergroten in goede synergie met het afleren van gewoontes die niet passen en aanleren van gewoontes die wel bij je authenticiteit passen.

Dit gidsen bestaat uit de volgende elementen

  1. Uitleg van de theorie
  2. Spiegelen van de coachee
  3. De coachee oefeningen meegeven die zorgen voor steeds zelfbewuster worden van de geworden-zelf en authentieke-zelf
  4. Transformatie technieken ( uit de neurowetenschappen en kwantumfysica) toepassen op de niveaus van acties, denken, emoties en beliefs
  5. Cocreatieve gespreksvaardigheden gebruiken
  6. Emoties als boodschappers staan centraal in authenticiteitscoaching
  7. Neurale netwerken veranderen
  8. Ascension/ontwakening methodieken toepassen.