FAQs - Wat is het verschil met andere vormen van coaching?

Er zijn veel vormen van coaching. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat de bedoeling hetzelfde is. De bedoeling van elk coachingstraject is om de cliënt te ondersteunen en om ze in staat te stellen hun volledig potentieel te benutten. Hun doelen passend bij de purpose te maken.

Toch is er een groot verschil met authenticiteitscoaching.

We zijn van mening dat de meeste coaching zorgt voor het aanleren van nieuwe neurale paden in het linkerhersenhelft zonder te realiseren dat de rechterhersenhelft eerst moet worden geactiveerd. Dit heet ook wel trucjes of vaardigheden leren. Of te wel veel coaching houdt zich bezig met het in stand houden van de ratio, van het denkende deel van het brein. Ze pakken de diepere oorzaak niet aan.

Stel je bent een mango, maar je denkt dat je een appel bent. Veel coachingstrajecten zorgen ervoor dat je je als een mango leert gedragen maar dat je nog steeds denkt dat je een appel bent. Bij de authenticiteitscoaching richten we ons op bewustzijnsverhoging, en het meer en meer worden van jezelf, een mango dus.