Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Excellente organisaties investeren in het juiste leiderschap

5/5 - (1 stemmen)

Het juiste leiderschap maakt voor een groot deel het verschil tussen een excellente en normaal functionerende organisatie. Dit wordt uitgebreid beschreven in het boek Good to Great van Jim Collins. Dit boek gaat over waarom sommige bedrijven gewoon succesvol zijn en andere extreem succesvol zijn. Het boek richt op 11 extreem succesvolle bedrijven en een controlegroep van bedrijven in dezelfde branche onder dezelfde marktomstandigheden.

Level 5 leiderschap

De eerste factor (van zeven factoren) die het verschil bepaalt is het soort leiderschap. Jim Collins noemt dit Level 5 leiderschap. De ceo’s van de succesbedrijven zijn een zogenaamd type 5 leider. Dit type heeft geen groot ego maar is zeer menselijk en heeft een professionele drang het beste voor het bedrijf te doen. Kijkt in de spiegel, niet uit het raam en geeft nooit een externe factor de schuld van slechte cijfers. Ze zijn ambitieus voor het bedrijf, niet voor zich zelf. Ze luisteren goed en stellen altijd vragen.

High performance organisatie en leiderschap

Ook de Nederlander Dr. André A de Waal beschrijft de importantie van de kwaliteit van het management. In zijn boek: “Hoe bouw je een High Performance Organisatie? De vijf universele factoren van excellent presteren” beschrijft hij het bewezen HPO-raamwerk dat bestaat uit de vijf universele factoren waar men op moet focussen om de organisatie te veranderen in een High Performance Organization (HPO). Dit zijn: kwaliteit van management, openheid en actiegerichtheid, langetermijngerichtheid, continue verbetering en vernieuwing en kwaliteit van medewerkers. De eerste factor, kwaliteit van het management, laat overduidelijk zien, dat management een essentieel voorwaarde is voor excellentie. En ook in de andere factoren speelt management een essentiële rol.
Ergo: Het juiste leiderschap draagt in belangrijke mate bij aan het succes van een bedrijf.

Het juiste leiderschap

Beide onderzoekers leggen de nadruk op het juiste leiderschap. Wat is dat nu: het juiste leiderschap? Bij de ontwikkeling van dit juiste leiderschap dient de leider de volgende zes potenties te ontwikkelen.
1. Het is leider die zichzelf kan leiden op een wijze die past bij zijn of haar authenticiteit. Een leider anno nu is vooral iemand die zichzelf kan leiden.
2. Het is een leider die het geheel benadrukt. Op welk niveau deze manager ook aan het werk is, hij/zij zal altijd focussen op het wij in plaats van het ik.
3. De derde potentie is dat deze leider bezig is een gefocuste en levendige energie te ontwikkelen.De juiste omstandigheden zijn nodig om excellentie na te streven. Een van de belangrijkste omstandigheden, is het realiseren van de juiste energetische cultuur.
4. Daarnaast is het essentieel voor deze leider om mensen in hun kracht te brengen. In plaats van sturen op de inhoud, stuurt deze leider op visie en resultaten.
5. Het is een mindful leider. Dit is een leider die vanuit het ‘zijn’ managet, in plaats van management te zien als een project. Het is manager die gewoon is, en vanuit aandacht het juiste doet, zoals verantwoordelijk zijn en dienend zijn.
6. Tot slot is het een leider die én zich heeft op de resultaten én deze resultaten wil realiseren. De resultaten hebben zowel met de producten en diensten te maken, de groei van de mensen en zijn/haar eigen groei.

Tot slot

Managers zijn in het leven geroepen, tijdens de industriële revolutie. Er was behoefte aan iemand die zaken regelde. Gezien de ontwikkelingen: hoog opgeleid personeel, diverse maatschappelijke vraagstukken, toenemende ICT, is dit model obsoleet. Wij hebben geen regelaar en organisator meer nodig, wij hebben iemand nodig die het juiste leiderschap vertoont. Want dan pas kan een bedrijf tot excellente resultaten komen.


Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk