Blog

Terug naar Blog

Empoweren betekent minder directief en minder zorgzaam zijn

4.5/5 - (2 stemmen)


In een onlangs gehouden mondelinge evaluatie met een deelnemer van de training breingebaseerde coaching werd ik door één opmerking extra blij verrast. Hij zei: “ ik heb geleerd dat het niet gaat om ‘mijn idee’ in de dialoog met een medewerker. Mijn idee is maar een idee. Het gaat er om de ander te stimuleren en te empoweren, dat doe ik niet met het opleggen van mijn idee.” Hij was in staat om een kern van deze training super krachtig te verwoorden. Ik vond dit een hele helder manier om empowerment te illustreren en het illustreert ook zeer goed waar de training breingebaseerde coaching zich op richt.

Veel managers empoweren niet

Veel managers empoweren niet. Door hun gedrag en attitude zorgen ze er juist voor dat de medewerker niet in zijn kracht wordt gezet. Hun gedrag heeft een negatief effect op het empowerment van de medewerker. Het is mij opgevallen dat dit gedrag bepaalde gemeenschappelijke kenmerken vertoont. Gemakshalve kan je zeggen dat er twee attitudes bestaan en die empowerment niet bevorderen. Deze twee attitudes zijn: te directief en te zorgzaam.

Te directief

Managers kunnen te directief zijn. Ze sturen te veel. Ze vertellen wat de ander moet doen en hoe de ander het moet doen, ze geven te weinig ruimte en vertrouwen. Door deze manier van leidinggeven voorkom je dat de ander gaat groeien en zelf na gaat denken hoe zaken kunnen worden opgepakt. Ze maken het brein lui. Als je heel directief leiding geeft, kan het brein hierop reageren met een onveilig gevoel. Het brein kan dan gemakkelijk in het overlevingsnetwerk gaan zitten.

Te zorgzaam

Naast de directieve managers zijn er ook managers die te zorgzaam zijn. Deze zorgzame attitude zorgt er ook niet voor dat een medewerker in zijn kracht wordt gezet. Zorgzaam gedrag maakt het brein lui. De kans is groot dat het brein van de medewerker zich wel heel veilig voelt, maar het wordt onvoldoende uitgedaagd. Dit zorgzame uit zich in overmatig gevoel van verantwoordelijkheid van de manager voor het wel en wee van de medewerker.

Niet te directief en niet te zorgzaam

Het is dus in het kader van empowerment belangrijk om niet te directief te zijn, maar ook niet te zorgzaam. Het is vooral de bedoeling dat de ander eigen verantwoordelijkheid neemt en dat de manager dit stimuleert. Dit kan gemakkelijk heel positief beïnvloed worden door de attitude van de manager. Door de juiste attitude van de manager komt de medewerker vanzelf in zijn kracht. Bij deze juiste attitude hoort kaders stellen en effectieve vragen stellen.

Kaders stellen en context geven

Kaders stellen en context geven zijn erg belangrijk om keer op keer te benoemen in gesprekken met medewerkers. Dit is van belang voor de manager zelf als voor de medewerkers. Het brein heeft die kaders ook niet altijd helder. Dit is informatie die wellicht ooit genoemd is maar meestal niet actief wordt beleefd. Het bewust maken van deze kaders zorgt voor veiligheid. Door kaders te stellen of de context te schetsen krijgt het brein en dus de medewerker een veiliger speelveld.

Vragen stellen

Je dient niet te directief te vertellen wat de ander moet doen, maar je dient effectieve vragen te stellen. Een effectieve vraag zet de ander aan het denken over toekomstige acties. Een effectieve vraag is dus geen analyserende vraag. Je minimaliseert analyserende vragen. Een analytische vraag is bijvoorbeeld: waarom heb je het zo gedaan? Een actiegerichte vraag is bijvoorbeeld: wat ga je in de toekomst doen om deze prestatie verder te verbeteren?

Tot slot

We zijn allemaal gewoontedieren. Met andere woorden we hebben een bepaalde gewoonte hoe we nu bepaalde zaken aanvliegen. Door veel te oefenen is hier makkelijk verandering in te brengen. Daar richt de training breingebaseerde coaching vooral op: het ontwikkelen van een andere attitude. Een attitude die zorgt dat de medewerkers zich krachtig voelen. Ik was derhalve erg dankbaar voor het inzicht van één van de deelnemers.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog