Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Effectievere gewoontes door waardengedreven te handelen

4.7/5 - (3 stemmen)

Values unite, beliefs divide.

Veel managers geven overtuigingen een belangrijke plek in hun managementstijl. In de afgelopen tijd ging tijdens de aanloop naar de verkiezingen het ook steeds meer over overtuigingen. Diverse politici waren elkaar en de kiezers aan het overtuigen. Ik denk wel eens dat we meer en meer in een overtuigingen maatschappij terecht zijn gekomen. Overtuigingen remmen vaak de ontwikkeling en samenwerking. Reden genoeg om een tegengeluid te laten horen en stil te staan hoe het ook anders kan.
In dit artikel wil ik je meenemen wat het alternatief is voor handelen vanuit overtuigingen. Het alternatief is handelen vanuit waarden.

Wat is een overtuiging?

Een overtuiging is een geloof dat we generiek accepteren als waar. Het hoeft helemaal niet waar te zijn. Overtuigingen geven je houvast. Dat is fijn. Maar er is ook een probleem met overtuigingen. Overtuigingen kunnen de groei en ontwikkeling belemmeren en belemmeren vaak de samenwerking.
Een voorbeeld: je kan zelf de overtuiging hebben dat je iets niet kan, of de ander kan de overtuiging hebben dat jij iets niet kan. Wie zegt dat dit waar is? Vanuit het brein perspectief is dit niet waar, want de mogelijkheden tot verandering zijn vanuit het breinperspectief zeer groot.

Overtuigingen en het brein

Er zijn diverse plaatjes in de omloop waar je op verschillende manieren naar kan kijken. Bijvoorbeeld de afbeelding links. Hier kan je denken dat het een jonge dame is, maar als je er anders naar kijkt is het ook een oudere vrouw.
Met overtuigingen is het hetzelfde. Je gaat er vanuit dat het waar is. Maar als je er op een andere manier naar kijkt, is er ook een andere mogelijkheid.
Het brein is een overtuigingenmachine. Neurowetenschappers zien overtuigingen dan ook als een manier van het brein om vorm te geven aan een bepaalde situatie. Ons brein heeft frequent op dezelfde manier gereageerd op een situatie en daar is derhalve een overtuiging uit voort gekomen.

Nadeel van overtuigingen

Het grote nadeel van overtuigingen is dat het reactief en onbewust is. Daarnaast belemmert het je groei, en het kan een negatieve invloed hebben op de samenwerking.

Ons brein kan veranderen

Ons brein is neuroplastisch. Met andere woorden we kunnen gedrag en gewoontes veranderen. De mogelijkheden van deze verandering in gedrag zijn vooralsnog onbegrensd. Helaas gaan overtuigingen voorbij aan de neuroplasticiteit. Een overtuiging zet je vast, en belemmert deze verandering. Door het beeld wat jij kan hebben van jezelf geef je jezelf wellicht niet de ruimte die je nodig hebt om te veranderen.

Waardengedreven handelen

Gelukkig kan het ook anders. Je kunt ook waardengedreven handelen. Dan worden de patronen die de hersenen gaan maken gevoed door waarden. Waarden beschrijven op een staccato manier wat je belangrijk vindt. Waarden gaan over principes. Waardengedreven handelen is niet reactief, maar is proactief op basis van wat jij belangrijk vindt. Je waarden voeden je nieuwe verbindingen in het brein.
Hier heb je een actieve prefrontale cortex voor nodig. De prefrontale cortex is het voorste deel van het brein dat je nodig hebt, bij planning, creativiteit, nadenken, inhibitie van emoties etc. Daarom besteed ik in mijn coaching en training altijd veel aandacht aan het ontwikkelen van een actieve interne leider.

Het brein en waardengedreven handelen

Een belangrijk uitgangspunt bij neuroleiderschap is dat wat je aandacht geeft groeit. Dit uitgangspunt is hetzelfde bij overtuigingen als bij waardengedreven handelen. Dus als je je overtuigingen aandacht geeft, groeit dat. Als je je waarden aandacht geeft groeit dat. Het brein zal nieuwe verbindingen maken die zorgen dat als je voldoende aandacht geeft aan het nieuwe gedrag dit nieuwe gedrag je gewoonte wordt. Dus als je gewoontes oefent die gebaseerd zijn op je waarden zullen deze zich gaan nestelen in je brein.

Tot slot

Ik ben dit artikel begonnen met een citaat: Values unite, beliefs divide. Ik denk dat dit citaat wel een van mijn belangrijkste waarden benadrukt. Ik geloof dat we veel meer naar de verbinding moeten zoeken. Verbinding is een belangrijke waarde voor mij. Door met waardengedreven handelen bezig te zijn, kan ik dagelijks oefenen om beter te worden in het maken van verbinding.


Slide

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk