Blog

Terug naar Blog
lastpakken

Een aangename aanpak voor lastpakken op de werkvloer

5/5 - (3 stemmen)

lastpakkenWe kennen ze allemaal wel. Medewerkers in je team die de sfeer verpesten. Ze weten als geen ander je allergie-knop te vinden. Het zijn de zogenaamde lastpakken. Je hoeft maar één lastpak in je team te hebben, en je hebt er je handen vol aan. Mensen waarvan het lijkt alsof ze op ruzie uit zijn. Je hebt de nee-zeggers. Op alles wat je voorstelt, hebben ze alleen maar commentaar. Elk nieuw idee wordt gelijk de grond ingeboord. Een andere groep lastpakken zijn de egotrippers. Zij horen vooral zichzelf praten en horen veel minder wat de ander zegt.

Effecten van lastpakken

Hoe je het wendt of keert, je moet er wel wat mee. Ze kunnen namelijk veel verpesten. Veel meer dan je lief is. Ze kunnen de cultuur verpesten, ze kunnen jouw humeur verpesten, ze kunnen de productiviteit negatief beïnvloeden. Ze kunnen je veel meer energie kosten dan dat goed voor je is. Energie die je veel effectiever had kunnen besteden. De spiegelneuronen zorgen er overigens ook voor dat iedereen, inclusief de lastpak zelf, door heeft dat je het moeilijk vindt met deze persoon om te gaan. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het is duidelijk, je moet er wel wat mee.

Onze hersenen en lastpakken

Je kent vast wel iemand in je familie, vrienden of kennissenkring die eigenlijk zo’n lastpak is. In veel gevallen kan je deze persoon best pruimen. Nu blijkt het zo te zijn dat je hersenen anders werken bij iemand die we als insider zien dan bij iemand die we als outsider zien. We meten personen waar we een band mee hebben op een andere manier. We neigen het gedrag van de buitenstaander te beschouwen als een persoonlijkheidsprobleem. En het tegenovergestelde is ook duidelijk: bij vrienden hebben we gemakkelijk een excuus klaar. We zijn hier niet bewust van, maar zo werkt het brein. Er is nog een ander fenomeen.

Ook lastpakken hebben goede intenties

Het blijkt uit onderzoek dat iedereen eigenlijk goede intenties heeft. Ook de lastpakken. De lastpakken laten het wel op een beroerde manier zien. Door hun manier van handelen gaan we ze meer als buitenstaanders of als vijanden zien. Als tegenwerkend. Terwijl ook zij goede intenties hebben.

Verander daarom je mindset

  • Stop met deze mensen te zien als lastpakken. En ga ervan uit dat zij ook met goede intenties handelen. Zij zijn om wat voor reden dan ook geconditioneerd om op deze wijze te handelen. Waardoor ze makkelijk als lastpakken gezien worden. Ga ze zien als vrienden, als kameraden. Hierdoor gaat je brein ze niet meer zien als lastpakken, maar als compagnons, waar je wellicht veel aan kan hebben.
  • Elk voordeel heeft zijn nadeel. Probeer op zoek te gaan naar de voordelen van de lastpakken. In sommige gevallen kan het heel zinvol zijn om iemand te hebben die kritisch is, de nee-zegger. Iemand die veel aandacht opeist, de egotripper, kan zeker behulpzaam zijn in bepaalde bedrijfsprocessen.

Tot slot

Wat maakt iemand een lastpak? Dat doe jezelf. Door de persoon deze label te geven. Stop er mee om iemand als lastpak te labellen. Beschouw het bijzonder gedrag als een bepaalde conditionering. En zet deze persoon in op de terreinen waarin jij zijn of haar specifieke gedrag nodig hebt.

Deel dit bericht

Terug naar Blog