Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Duurzaam leiderschap

5/5 - (1 stemmen)

duurzaam leiderschapAfgelopen maand was ik bezig om meer met duurzame energie te doen. Ik ben voorzitter van de VVE van het appartementencomplex waar ik woon en ik ben bezig om de lampen aan de buitenkant te vervangen door LED lampen. Door dit proces ben ik ook na gaan denken of ik het begrip duurzaamheid kan toepassen op het thema leiderschap.

Zoals zo vaak met veel vragen des levens, is het antwoord simpel. Het formeel leiderschap waar ik in geloof valt eigenlijk goed onder de noemer van duurzaam leiderschap te vatten. Leiderschap dat zich richt op het realiseren van duurzame resultaten.
In dit blog artikel zal ik mij verder focussen op het begrip duurzaam leiderschap

Duurzaam leiderschap is holistisch leiderschap

Duurzame leiders zijn zich bewust van het feit dat alles onderling met elkaar verbonden is; er bestaat onderlinge afhankelijkheid van de verschijnselen; op het absolute niveau bestaan er geen grenzen. Dit betekent dat duurzaam leiderschap zich buitengewoon bewust is van de consequenties van het eigen handelen en het handelen van de organisatie. En dit bewustzijn is zowel gericht op korte termijn als op lange termijn!!!! Het gaat tenslotte bij duurzaam leiderschap om het realiseren van duurzame resultaten. Dit betekent dus dat deze leiders zich erg bewust zijn van hun handelen op mens en milieu. Lange termijn consequenties zijn leidend!

Duurzame leiders creëren verbindingen

Een duurzame leider houdt een koers die gebaseerd is op het leggen van verbindingen in plaats van het creëren van grenzen:
verbindingen tussen en in diverse systemen en processen
verbindingen tussen en in groepen onderling
verbindingen tussen mensen
verbindingen in de mens zelf.

Duurzaam leiderschap is gebaseerd op waarde en visie gestuurd leiderschap

Stephen Covey heeft gezegd: “Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daarop af te stemmen.” Mijn inziens spreekt Stephen Covey over duurzaam leiderschap. De visie van duurzame leiders wordt gevoed door een holistische kijk.
Daarnaast is een duurzaam leider zich bewust van zijn waarden en tracht deze in overeenstemming te brengen met de waarden van het bedrijf en de omgeving.

Duurzaam leiderschap is verantwoordelijkheid nemen

De duurzame leider neemt de verantwoordelijkheid in het maken van de beslissingen. Deze verantwoordelijkheid strekt verder dan louter de primaire organisatie doelen. In de beslissingen wordt rekening gehouden met de consequenties voor mens en milieu.

Duurzaam leiderschap is gebaseerd op de ontwikkeling van mensen

Een duurzame leider ondersteunt de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van zijn/ haar mensen. Mensen maken de organisatie. Investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van de mensen in de organisatie is een onderdeel van duurzaam leiderschap. Mensen hebben volop potentieel. Veelal ongebruikt. Het is een duurzame investering om juist dit potentieel tot ontwikkeling te brengen. Dat is goed gebruik maken van de beschikbare resources, van de beschikbare middelen.
Een duurzaam leider blijft zich ook zelf ontwikkelen. Ook hij/zij is zich bewust dat er altijd meer potentie in zit.

Duurzaam leiderschap is gebaseerd op authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap is hot. Er wordt veel over geschreven. Voor mij is goed verbonden zijn met jezelf, goed weten wat je wilt, in het hier en nu leven. Je niet te veel door de omgeving laten leiden maar voornamelijk door je eigen koers en visie. Openstaan voor ontwikkelingen en de buitenwereld. In bewustzijn keuzes maken. Goede overeenstemming met je intrinsieke waarden en het gedrag dat je de omgeving laat zien. Een duurzame leider kent zichzelf. Wordt gemotiveerd door de waarden en de koers. De duurzame leider wordt niet gemotiveerd door het vergroten van eigen ego.


Slide

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk