Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Denken als een menselijke leider

5/5 - (2 stemmen)

Ik las in een Amerikaans onderzoek dat de leiders die we nu nodig hebben, leiders moeten zijn die menselijke leiding geven. Het vermogen om mensen effectief te leiden is ongeveer drie tot vier keer belangrijker voor een succesvolle carrière van een moderne leider dan andere vaardigheden en kennis.

In dit onderzoek werd vervolgens beschreven op welke terreinen dit menselijke leiderschap betrekking heeft.
Er worden vier terreinen genoemd:

  • coachen van je team,
  • betrokkenheid vergroten,
  • resultaat bereiken door anderen
  • denken als een leider.

Dit laatste terrein, denken als een leider triggerde mij vooral. Reden genoeg om daar eens een artikel over te schrijven. Ik heb er de dimensie ‘menselijk’ aan toegevoegd: denken als een menselijke leider.

Menselijk leiderschap zit vaak niet in het trainingsaanbod

Het denken als een menselijke leider is de meest cruciale vaardigheid die ik in mijn coaching, trainingen en lezingen aandacht geef! De meeste managers denken onvoldoende als een menselijke leider. Veel managers zijn opgeleid om te denken in financiële, marketing of organisatie doelen. Zij zijn slechts zelden opgeleid in menselijke leiderschap.

Prestaties zijn gekoppeld aan je manier van denken

Een effectieve leiderschapsprestatie komt voort uit gedrag, attitude en/of acties. Acties, attitude en gedrag worden weer bepaald door iemands gedachten.

Als een manager denkt als een menselijke leider handelt deze ook als een menselijke leider. Als een manager niet denkt als een menselijke leider dan handelt deze niet als een menselijke leider. Het mag duidelijk zijn: het denken van iemand zie je terug in zijn handelen en prestaties.

Hoe denken veel managers nu?

Ik ken geen onderzoek hoe managers nu denken. Ik kan alleen uit mijn eigen ervaring putten. Wat mij opvalt is dat erg veel managers probleemoplossend denken. Ook denken ze in de meeste gevallen vanuit de inhoud. Reactief denken zie ik ook erg veel terug. Daarbij komt dat de meeste managers vooral gefocust zijn om de doelen te halen.

Slechts af en toe spreek ik een manager die met name menselijke denkt, die ook de mens als focus heeft! Je kunt denken aan bezig zijn met het potentieel van zijn mensen of bezig zijn met het bouwen van een droomteam, of bezig zijn het beste uit mensen te halen!

De moderne manager is een menselijke manager

Machines controleer je, mensen inspireer je en laat je groeien! Toch lijkt het in veel gevallen dat veel managers onvoldoende denken als een menselijke manager, maar mensen zien als een machine.

Dit is de belangrijkste switch die we in het managementland moeten maken. Managers dienen de mens veel meer centraal te zetten! Ik denk dat dit een belangrijk onderdeel is van het nieuwe leiderschap!

Mijn ongerustheid

Er zijn veel mensen en bedrijven bezig met het nieuwe leiderschap. Dat is fantastisch. We worden ons steeds meer bewust van de importante van het nieuwe leiderschap. Toch zit hier ook een ongerustheid die bij mij leeft. Er bestaat een te grote kloof tussen de oude en nieuwe stijl. Er is een wezenlijk verschil in beide visies op leiderschap. Het denkkader is te verschillend. Terwijl met het oude denkkader het nieuwe denkkader geïntroduceerd wordt.

Leiderschap op basis van breinkennis

Gelukkig bestaat dit nieuwe denkkader wel. Als je in plaats van het oude denkkader het brein als denkkader gaat gebruiken heb je een andere manier van denken te pakken die uitstekend past bij de menselijke leider!

Met breinkennis kan je prima trainingen aanbieden die zorgen dat iemand gaat denken als een menselijke leider. Enkele voorbeelden:

  • Breinkennis laat zien dat het belangrijk is om bewustzijn te hebben, en ook hoe je dit kunt ontwikkelen.
  • Breinkennis laat zien dat we sociale wezens zijn en hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen!
  • Breinkennis laat ook zien dat we boven alles emotionele wezens zijn en hoe we optimaal met onze eigen en andere emoties om kunnen gaan!
  • Breinkennis laat zien hoe je mensen kunt motiveren en hoe je met gedemotiveerde mensen om kunt gaan.

Tot slot

Mijn passie is het leiderschapslandschap te veranderen door managers te leren hoe ze meer menselijke leiderschap kunnen laten zien. Gelukkig ben ik niet de enige die hier mee bezig is. We moeten zorgen dat veel leiders menselijke denken en handelen! Gelukkig is dat prima te leren.


Slide

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk