Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

De tocht naar authentiek leiderschap

4.7/5 - (4 stemmen)

Authentieke leiders hebben een passie om het verschil te maken! Ze proberen dit verschil te realiseren door te acteren vanuit waarden en betekenisgeving die bij hen als persoon past. Een authentiek leider kopieert namelijk niet. Hij is geen na-aper. Hij is niet iemand die van alles doet om te voldoen aan de verwachtingen van een ander.

Er is daarom geen boek of artikel te vinden die je vertelt welk gedrag je eigen moet maken om een authentiek leider te zijn. Je kunt alleen maar een authentiek leider worden als je op zoek gaat naar je eigen authenticiteit. Je moet dus op zoek gaan naar je eigen verhaal en je eigen waarden. Deze zoektocht is een reis, een tocht, die je alleen zelf kan maken. In dit artikel geef ik je een aantal handvatten hoe je deze reis kan maken.

Je authentieke ik versus je conditionering

We zijn allemaal geconditioneerd. We handelen vanuit geconditioneerd gedrag. Onder ‘geconditioneerd gedrag’ wordt verstaan dat gedrag is aangeleerd, onder bepaalde condities tot stand komt en een gewoonte wordt. Deze manier van handelen is in veel gevallen niet je authentieke ik zoals bedoeld wordt bij authentiek leiderschap. Bij authentiek leiderschap staat je eigen oorspronkelijke innerlijke drive en waarden centraal. Graag wil ik dit illustreren met mijn eigen levensverhaal.

Mijn levensverhaal in een notendop

Ik kom uit een familie waar studeren na de middelbare school de gewoonste zaak van de wereld was. Voordat ik het wist was ik een huisarts in Amsterdam. Ik had gedaan wat er van mij werd verwacht. Vanuit mijn conditionering ben ik een huisarts geworden. Zo zie je maar weer: met een goed stel hersenen kom je erg ver.
In 1993 ontmoette ik in China een Chinese boeddhistische monnik. Ik ben door deze ontmoeting begonnen met mediteren. Meditatie raakte mij diep! Door meditatie ben ik wakker geworden. Ik kon contact maken met wat ik zelf echt belangrijk vond.
In diezelfde periode ben ik ook manager geworden. Het kwam op mijn pad, en dat heb ik aangegrepen. Ik bleek een talent te hebben in leiderschap. Ik vond het ook heel interessant. Het feit dat je mensen kon inspireren om het beste uit zichzelf te halen, raakte me diep. Voor de tweede keer werd ik geraakt door iets nieuws.
Leiderschap gaat over mensen. Mijn natuurlijke habitat is mensgericht. Echter ik realiseerde dat voor de meeste managers de mens helemaal niet centraal stond. Dat raakte me wederom diep. Echter dit keer op een wijze dat ik wist wat ik wilde. Ik wilde zorgen dat leiderschap meer mensgericht werd! Het werd mijn passie. Sindsdien ben ik hier continu mee bezig.

Deze drie aspecten: wakker zijn, mensgerichtheid en leiderschap zijn ingrediënten uit mijn levensverhaal die mijn tocht naar mijn eigen authentieke leiderschap goed weergeven en die ook centraal staan in De Valk Leadership Company.

Het verhaal van je leven

Wil jij een authentiek leider worden, dan dien je als eerst op zoek te gaan het verhaal van jouw leven. Jouw levensverhaal levert jou de context voor je ervaringen. Aan de hand van je levensverhaal kun je jezelf inspireren om het verschil te maken. Het gaat om jouw verhaal! Het gaat om je gedachten over wat je heeft gemaakt die je bent, zodat deze gedachten en gevoelens je kunnen inspireren tot je groei naar authenticiteit.

Als je hier mee aan de slag wilt: stel jezelf dan de volgende vraag. Welke mensen en ervaringen in je leven hebben de grootste impact op je gehad?

De authentieke leider is waardengedreven

Een belangrijke focus in mijn coaching en training is mensen te trainen om meer waardengedreven te handelen. Een authentiek leider leidt ook vanuit zijn waarden. Een waarde is op een staccatomanier beschreven wat je echt belangrijk vindt. Waarden kunnen zich op verschillende bewustzijnsniveaus manifesteren.
De transitie naar waardengedreven handelen is een grote stap. Het is vaak nog groter dan te handelen op basis van je levensverhaal. We zijn gewoontedieren. Als je waardengedreven wilt handelen, dien je je gewoontes onder de loep te nemen en zo nodig te vervangen door ander gedrag. Dit nieuwe gedrag is gebaseerd op je waarden.

Tot slot

Authentiek leiderschap kan je niet van een ander leren. Je kunt het alleen leren door een tocht te maken met jezelf. Voor deze tocht heb je soms een gids nodig. Maar je reist alleen.

Slide

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 maart 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Laat je leiden door je intuïtie

Laat je leiden door je intuïtie

Maak je intuïtie leidend

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk