Blog

Terug naar Blog

De ruimte tussen de actie en het bewustzijn van je actie

5/5 - (1 stemmen)

“Deze rode rozen onder mijn raam verwijzen niet naar vroegere rozen of naar mooiere; ze zijn wat ze zijn; ze zijn vandaag met God. Er bestaat voor hen geen tijd. Er is alleen de roos; zij is volmaakt op elk moment van haar bestaan….Maar de mens stelt uit of herinnert; hij woont niet in het heden maar betreurt met afgewende blik het verleden, of staat, zonder acht te slaan op de rijkdommen die hem omringen, op zijn tenen om de toekomst te voorzien. Hij zal niet gelukkig of sterk zijn tot ook hij net als de natuur woont in het heden, verheven boven de tijd. ” Emerson

Ken je het volgende verschijnsel? Je hebt een gesprek met iemand gehad, en je rijdt naar huis en evalueert hoe je het hebt gedaan, je reflecteert: hoe kwam ik over? wat zijn verbeterpunten? Blijkbaar kan/kon je dat niet doen op het moment dat je het gesprek voerde. Er zit een gat tussen je bewust worden en tussen de actie.
Een ander voorbeeld; je hebt een bepaalde gewoonte die je wilt afleren. Laten wij zeggen, dat je mensen niet uit laat praten, en je hebt jezelf voorgenomen dat je voortaan mensen uit laat praten…later zit je in de auto…en je wordt je bewust dat je de grootste gedeelte van de dag vergeten bent om er aan te denken en dat je wellicht weer iemand niet uit hebt laten praten.

Het fenomeen

In beide voorbeelden staat een fenomeen centraal: het fenomeen van het bewust zijn van je acties: het fenomeen dat je meestal niet bewust bent wat je aan het doen bent. Je was er niet bij met je gedachten. Wij doen iets en op een later ogenblik kunnen wij pas reflecteren hoe wij het hebben gedaan. In de meeste gevallen kijken wij helemaal niet hoe wij het hebben gedaan.
Zou het niet fantastisch zijn veel bewuster bezig zijn met wat je aan het doen bent? Dat je meer in aandacht de zaken onderneemt? Wel niet getreurd, je kunt dit leren. Je kunt leren om je meer bewust te zijn als je acties uitvoert.

Vergroot je bewustzijn

Wat kun je leren? Je kunt leren dat het moment van reflectie dichterbij de uitvoering komt. Uiteindelijk zo kort, dat het hetzelfde wordt…want in ons bewustzijn, de grondslag van al het zijnde, bestaat het fenomeen tijd niet.

Drie begrippen

In dit artikel beschrijf ik vier methoden hoe je makkelijker in aandacht kan leven en hoe je kunt zorgen dat het tijdig bewust zijn van je acties ontwikkeld wordt. Maar eerst sta ik stil bij drie begrippen: gedachten, onwetendheid en conditionering.
1. Gedachten
Een deel van ons bewustzijn wordt bepaald door onze gedachten. Onze gedachten zijn het meest waarneembare van ons bewustzijn. Deze gedachten zorgen er voor dat wij niet altijd in aanwezigheid zijn. Deze gedachten komen namelijk vaak onbewust op en bepalen veelal hoe wij reageren.
Gemakshalve maak ik onderscheid tussen grove gedachten en subtiele gedachten. Het is verstandig om beide gedachten aan te pakken. De grove gedachten pak je aan door te weten wat je wilt, dagelijks te reflecteren over hoe het is gegaan, plannen te bedenken hoe jezelf kan verbeteren. De subtiele gedachten verdwijnen vooral door te mediteren.
2. Onwetendheid
Door diverse redenen laten wij ons leiden. Het basismechanisme wat hier aan ten grondslag ligt? Het korte termijn verlangen naar geluk, het korte termijn vermijden van lijden en onze onwetendheid hieromtrent. Iedereen is onbewust bezig om geluk te vinden, om het lijden te verminderen maar hoe wij dit doen, is niet effectief. Wij denken dat wij geluk verkrijgen om op korte termijn plezier na te steven en op korte termijn lijden te vermijden. Wij zijn onwetend hoe wij echt geluk in ons leven kunnen krijgen.
3. Conditionering
Tussen een prikkel en een respons zit vaak geen ruimte. Dit heeft als consequentie dat je nauwelijks kunt spreken van een bewust respons. Nee, het is een onbewuste respons voorkomend uit conditionering. Naast dat deze respons voortkomt uit conditionering en training, komt deze respons ook voort uit het eerder genoemde fenomeen, reageren vanuit onwetendheid, onbewust reageren vanuit verlangen naar geluk en vermijden van lijden. Doordat wij reageren vanuit onwetendheid, zullen wij niet het echte geluk ervaren. De echte oplossing ligt in het feit dat je in aandacht leeft. Om in aandacht te leren leven, dien je ruimte te maken tussen de prikkel en de respons.

Vier methoden

1. Leer mediteren. Ga op een meditatiecursus of een mindfullnesscursus. Jezelf mediteren aanleren is erg moeilijk. Daarom is het beter om een cursus te volgen. Met mediteren leer je in aandacht te leven. Je leert om je niet te laten leiden door je gedachten, maar je leert wat gedachten zijn: gewoon gedachten. Door mediteren leer je je eigen geest te temmen, leer je je gedachten te observeren en ze te zien wat ze zijn: ik herhaal: gewoon gedachten. Als je regelmatig mediteert, kom je meer in aandacht, leef je meer in het nu.
2. Weet wat je wilt en wie je bent…Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, weet wat je wilt, weet wat jij vindt, weet wat jij belangrijk vindt. Laat je niet leiden door anderen maar leid je eigen leven. Wat is jouw missieverklaring? Wat is jouw visie? Neem de tijd om dit voor jezelf te ontdekken.
Het is belangrijk dat als je weet wat je wilt dat ook op te schrijven. Schrijf het op. Heb een geschreven missieverklaring over jezelf. Maak een plan wat je wilt bereiken de komende periode. Schrijf dit plan op. Zie dit als je centrum van aandacht.
3. Werk vanuit je cirkel van invloed. Velen werken vanuit de cirkel van betrokkenheid. Deze theorie komt van Covey en is altijd erg behulpzaam om je bewust te worden. Het heeft als kern om een proactief je leven te leiden in plaats van reactief. EN dat is precies waar het in aandacht leven ook over gaat, het verkorten van het moment tussen de actie en het bewust zijn van deze actie.
Covey gaat uit van twee cirkels: de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. De cirkel van invloed betreft die zaken waar je zelf veel over te zeggen hebt. De cirkel van betrokkenheid betreft alles waar je op een of andere manier bij betrokken bent, maar veelal geen invloed op hebt.
Als je werkt en leeft vanuit je cirkel van invloed wil dat zeggen dat je werkt vanuit je persoonlijke doelen, vanuit je eigen prioriteiten, dat je je richt op zaken waar jezelf invloed op hebt. Als je consequent bezig bent met het besteden van aandacht op de cirkel van invloed, zal deze groter worden en hierdoor zal de cirkel van betrokkenheid relatief kleiner worden.
Als je leeft vanuit je cirkel van invloed ben je proactief, handel jezelf in plaats van het te laten gebeuren. Luister naar jezelf. Hou je niet bezig met zaken waar je geen invloed op hebt, maak jezelf keuzes, en ben je bewust van de consequenties.
Als je vooral leeft vanuit de cirkel van betrokkenheid, zul je meer geleefd worden en zul je minder snel je persoonlijke doelen realiseren. Mensen die geleid worden door de cirkel van betrokkenheid vertonen vaak het volgende reactieve gedrag: reactief taalgebruik (ik kan er niets aan doen/zo ben ik nu eenmaal/als ik maar /als….nu maar eens), reageren in plaats van creëren, moeilijk kunnen plannen van activiteiten, anderen de schuld geven, geen eigen verantwoordelijkheid nemen

4. Reflecteer regelmatig. Denk dagelijks/wekelijks na hoe je dag/week verlopen is. Heb je je gericht op de belangrijke items? Of was je afgeleid. Waarom ben je afgeleid? Was dat belangrijk? Moet je je prioriteiten aanpassen? Een keer per week hou ik een reflectieboek bij. Daarin schrijf ik of ik datgene heb gedaan wat ik wilde bereiken de bewuste periode, (zowel zakelijk, privé, en persoonlijke ontwikkeling). Ik schrijf in mijn reflectie boek hoe het gegaan is en waar ik de komende periode op wil letten.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog