Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

De mens staat centraal in het nieuwe werken

5/5 - (1 stemmen)

Het nieuwe werkenHet nieuwe werken is in opmars. Het mooie van het nieuwe werken is dat de mens centraal staat. In tegenstelling tot ‘oude werken’ waar het proces centraal staat. Ik ben een groot voorstander van het nieuwe werken, omdat de mens centraal staat. Toch vraag ik mij wel af of wij het nieuwe werken nodig hebben om de mens centraal te zetten.

De medewerker wordt een werkondernemer.

Het nieuwe werken is een andere manier van werken. Het nieuwe werken is een zinvoller, effectiever, efficiënter en ondernemender manier van werken en tegelijkertijd plezieriger voor zowel de organisatie als de ondernemer. Het nieuwe werken gaat uit van het idee dat organisaties effectiever en efficiënter worden (en leuker om voor te werken) door de medewerker meer vrijheid te geven in hoe die zijn werk doet, waar hij dat werk doet, wanneer hij dat werk doet, met welke hulpmiddelen hij dat doet en met wie hij daarbij samenwerkt. Door die toegenomen vrijheid wordt werken zinvoller, leuker en uitdagender. De medewerker gaat naar het werk, niet alleen omdat hij dat moet, maar ook omdat hij dat graag wil. Daar heeft iedereen profijt van omdat de medewerker daardoor niet alleen effectiever en efficiënter maar ook gelukkiger wordt. De medewerker neemt eigen verantwoordelijkheid om goede resultaten te boeken. Om het nieuwe werken binnen een bedrijf te organiseren, moet aandacht worden besteed aan drie terreinen: technologie & communicatie, de werkplek en mentaliteit & cultuur.

Wat zijn de verschillen met het oude werken

In de huidige manier van werken wordt de mens gezien als een onderdeel van het productieproces. Onlangs was ik moderator bij een visieontwikkeling. In deze visieontwikkeling viel mij dat de deelnemers hun medewerkers beschouwden als het radartje om het proces goed te laten lopen. Ik denk dat in veel organisaties dat ook zo gezien wordt. De mens is louter een onderdeel van het productieproces, een radartje in het proces. Het proces staat centraal en niet de mens. Maar bij het nieuwe werken staat de mens centraal. De mens die met zijn ontelbare mogelijkheden, meer tot stand kan brengen en beter kan groeien in een omgeving waar persoonlijke groei ook centraal staat.

Is het het nieuwe werken nodig om meer uit de mens te halen?

Het is eigenlijk wel vreemd dat wij het nieuwe werken nodig hebben om te zorgen dat de mens centraal staat. Ik ben er heilig van overtuigd dat de mens altijd centraal moet staan en dat je hierdoor betere resultaten boekt. Daarnaast vind ik het een morele plicht dat organisaties moeten bijdragen aan het ontwikkelen van de mens. Het nieuwe werken biedt hiervoor natuurlijk een goede kans. Los van het nieuwe werken kun je ook zorgen dat de mens centraal staat. Dienend leiderschap is hiervan een goed voorbeeld. Dienend leiderschap heeft als uitgangspunt dat de mens met zijn/haar potentie centraal staat. Maar zo zijn er veel verschillende methoden.

Visie op de mens

De kern van de mens centraal zetten in het werk gaat gepaard met het een andere kijk op de mens: en dat is dat de mens niet als een productiemiddel gezien moet worden maar als een individu met bewustzijn die met de juiste organisatiefilosofie kan groeien en die een effectieve bijdrage zal leveren om de organisatiedoelen te realiseren.

Oude waarden tegenover nieuwe waarden

In de traditionele manier van werken staan andere waarden centraal dan in het nieuwe werken. Controle en aansturen staan centraal in de traditionele manier. Deze gaan uit van wantrouwen. Door aan te sturen en door te controleren krijg je pas resultaat.
De nieuwe zienswijze, met de mens centraal, gaat uit van vertrouwen en resultaatgerichtheid. In de nieuwe zienswijze is het daarom van belang dat de medewerker vrijheid krijgt, dat de medewerker ruimte krijgt. Geef de medewerker ruimte om het werk te doen zoals het volgens hem/haar goed is.

De manager en de medewerker

Zowel van het management als van de medewerker wordt verlangd om volgens deze waarden te handelen. Dat maakt van de nieuwe manager een mensenmanager in plaats van een zakenmanager. De manager zorgt ervoor dat de medewerker zich veilig voelt, veilig om fouten te maken en daarover gewoon te praten. Veilig om over zijn werk of privéproblemen te kunnen praten, zonder de angst te hebben uitgescholden te worden of direct zijn bonus te verliezen.
En de medewerker zorgt dat hij/zij de resultaten behaalt. Hij/zij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk.

Met dank aan twee eboeken over het nieuwe werken.
Werken nieuwe stijl
Aan de slag met het nieuwe werken

[rev_slider slidertitle=”PROEVERIJ NEUROLEIDERSCHAP” alias=”proeverij-neuroleiderschap”]

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk