Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

De leider zonder ego!

5/5 - (3 stemmen)

de leider zonder egoOnlangs zag ik een video van TedxESCP. De spreker was Bob Davids. Hij sprak over ego-loos leiderschap.
Ego-loos leiderschap is een thema dat mij erg aanspreekt. Ik wil graag een bijdrage leveren om het aantal leiders met weinig ego te vergroten. Ik denk namelijk dat ego-loze leiders veel problemen in onze maatschappij zouden kunnen oplossen.

Leiderschap kun je leren. Een belangrijke stap in dit leerproces is derhalve dat leiders leren om hun ego niet in te zetten, dat ze leren om hun ego los te laten. In dit artikel wil ik hier wat dieper op ingaan.

Eigen belang

Het belangrijkste kenmerk van de ego-loze leider is dat hij/zij geen eigenbelang heeft. Je hebt eigen belang op verschillende niveaus.

  • Allereerst op het zichtbare niveau. Dit betekent dat managers bezig zijn om zichzelf te verrijken. Zij zijn bezig met duidelijk zichtbare voordelen in hun eigen bestaan.
  • Daarnaast heb je nog eigen belang op het onzichtbare niveau. Je weet niet precies waar deze leider mee bezig is, maar je het toch het gevoel dat er een eigen belang speelt. Dit fenomeen hebben we onlangs gezien bij de Panama papers.
  • Tot slot heb je nog het geheime eigen belang. In veel gevallen heeft de manager dat zelf niet door. Dit geheime eigen belang is gebaseerd op programmering op basis van negatieve emoties. De manager voelt zich comfortabel door zich te laten leiden door deze programmering.

Echter als je ego-loosheid wilt ontwikkelen, moet je vooral deze programmering op basis van negatieve emoties veranderen.

Wat is het ego?

Om ego-loosheid goed te begrijpen moeten we eerst weten wat het ego is. Het ego is de denkbeeldige doener achter ons denken, voelen en onze acties. Deze zogenaamde doener is zo sterk dat we daadwerkelijk denken dat we dit zijn. We identificeren ons met deze denkbeeldige doener. Het is geen vijand die we moeten overwinnen, maar een samenstelling van niet onderzochte gewoontes in onze waarneming.
Het ego is niet slecht of goed, maar louter een illusie, die we beter los kunnen laten. Het is onze programmering. Het fundament van deze programmering is bij iedereen min of meer hetzelfde.

Ego-volle leider

Het grootste probleem is niet dat veel managers een ego hebben en dat ze geprogrammeerd zijn, maar dat ze zichzelf identificeren met het ego, met deze programmering. Ze denken dat ze het ego zijn. De mate dat ze meegaan met dit ego, wordt grotendeels bepaald in hoeverre ze verslaafd zijn aan hun eigen programmering en zichzelf dus identificeren met de huidige programmering.
Door druk van buitenaf, en continu te voldoen aan de hoge verwachting, zijn veel managers erg verslaafd geraak aan hun ego. Ze hebben geleerd vanuit het ego te reageren en niet vanuit bewustzijn te handelen.
Persoonlijk denk ik dat veel managers dopamine aanmaken als ze vanuit dit ego handelen. Zoals we weten kan dopamine verslavend werken. Dit zou in ieder geval veel verklaren.

De ego-volle leider wordt vooral geleid door deze programmering gebaseerd op negatieve emoties. Negatieve emoties, zoals boosheid schaamte, schuld, verdriet, angst of verlangen, bepalen voor een groot gedeelte het ego. De programmering van de leider is gebaseerd op deze emoties.

Je programmering loslaten

De echte ego-loze leider is in staat om zich niet door deze negatieve emoties te laten leiden maar door positieve emoties, zoals liefde, acceptatie, vrede, en vertrouwen. Het gaat hier niet om gespeeld vertrouwen, gespeelde liefde, maar echt aanwezige liefde et cetera.
Deze positieve emoties komen vanzelf tevoorschijn als je je negatieve emoties hebt leren loslaten.

Je kunt dus een ego-loze leider worden door te leren je programmering op basis van je negatieve emoties los te laten. Loslaten betekent niet weg rationaliseren, of in actie omzetten. Loslaten betekent dat je contact met deze emoties maakt, en je er aan overgeeft, zonder verder gebabbel of gemoraliseer.

Tot slot

Ik begon de inleiding met het benoemen van een video over ego-loos leiderschap. Ik kan je van harte aanbevelen om deze video te bekijken.Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk