Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

De leider anno nu is een leider die gaat voor duurzaam bezield succes

5/5 - (2 stemmen)
Nieuw leiderschap
Leiderschap anno nu

De overname van SNS-Reaal door de overheid heeft mij weer met de neus op de feiten gedrukt. Veel vraagstukken kunnen wij oplossen met het juiste leiderschap! Oftewel veel problemen komen door onjuist management. Minister President Rutte zei het volgende: “De problemen bij bank en verzekeraar SNS REAAL zijn ontstaan door ‘mismanagement’.” Volgens de premier zijn er ‘grote blunders en grote fouten’ begaan toen de bank in 2006 in de vastgoedsector stapte.

Het leiderschap anno nu

Alles valt en staat met het juiste leiderschap. Het juiste leiderschap is leiderschap waar de leider een dienende rol in neemt. Hij of zij heeft leidinggevende capaciteiten en deze zet hij/zij in om het algemeen belang te dienen. Blijkbaar begrijpt de banksector dat niet. En heeft men daar nog steeds een volledige gedateerde kijk op leiderschap. We – inclusief de banksector – hebben nu echt ander leiderschap nodig!

Dit andere leiderschap heeft vele benamingen, zoals Het Nieuwe Leiderschap. In dit artikel noem ik het ‘leiderschap anno nu’. In mijn optiek moet ‘de leider anno nu’ zes kwaliteiten bezitten en deze magistraal uitvoeren.

[bctt tweet=”We hebben leiders nodig die gaan voor bezield en duurzaam succes”]

  1. jezelf kennen en vanuit deze kennis authentiek groeien. Als je jezelf onvoldoende kent, en onvoldoende in verbinding staat wie je echt bent, dan staat er een grote valkuil op de loer. Je ego neemt het over. Je ego wil alleen maar meer en meer. En het ego is continu bezig om de wereld te laten zien hoe goed je bent. Voor het ego is het nooit genoeg! Die gaat maar door. Je authentieke zelf daarentegen weet dat groei automatisch plaats vindt. Net zoals een boom vanzelf groeit, zo groei de authentieke ik ook. Echter de authentieke ik kan alleen groeien als hij niet gehinderd wordt door het ego. Als wij ons laten leiden door het ego, groeit het ego! Een ‘leider anno nu’ kent zichzelf, snapt hoe hij om moet gaan met het ego en is in staat om te groeien vanuit zijn authenticiteit.
  2. het geheel benadrukken. Wij zijn een onderdeel van iets. Iedereen zal dit op eigen wijze ervaren. Voor de één zijn wij onderdeel van een kosmos, en voor de ander zal de wereld zelf de grens zijn en voor de derde is het primair zijn eigen levenskring. In alle gevallen zijn wij onderdeel van iets. Dit betekent dat alles dat wij ondernemen effect heeft op iets anders. Daarom dienen wij het geheel te benadrukken. Als een bank primair een systeembank is dan dient deze vooral dat geheel te benadrukken. Een ‘leider anno nu’ zal dus het geheel dienen te benadrukken op de diverse niveaus van de organisatie en daarbuiten. Dan wordt duurzaamheid een begrip dat inhoud krijgt.
  3. een gefocuste en levendige energie creëren. Mensen bestaan uit energie. Een manager dient ervoor te zorgen dat deze energie optimaal wordt gemobiliseerd! Kortsluiting zorgt ervoor dat de energie onvoldoende stroomt. Leiderschap die primair bezig is met het vergroten van eigen ego, zorgt voor continue kortsluiting. Om mensen hun energie te laten flowen is onder andere betrokkenheid, verbondenheid en herkenbaarheid essentieel! De manager dient zich continu bewust te zijn van de bestaansreden van het bedrijf! De manager dient vanuit verbinding met de ander, met de missie van het bedrijf te handelen en te spreken.
  4. maak van iedereen een leider. Alle mensen hebben een enorm potentieel. Een manager zou dagelijks bezig moeten zijn om dit potentieel te mobiliseren. Hierdoor wordt elke medewerker een leider zonder functiebenaming. Dit vergt onder andere dat de manager leert los te laten! Dit betekent geenszins laissez faire. Het betekent dat je zowel streeft naar excellente resultaten als naar persoonlijke groei. Of zoals ik het laatst hoorde: richting geven, ruimte bieden en resultaten eisen.
  5. geef leiding met je hart en manage met je verstand. We hebben niet alleen ons verstand gekregen. Ook al zou je dat wel denken. Ons verstand wordt overgewaardeerd. Wij hebben ook een hart! Ons hart voelt en ervaart. Een kundig leider is in staat om in perfecte balans deze twee toe te passen. Om dit goed te kunnen dient de leider zich te bekwamen in mindfulness, in leven in aandacht. Om goed met hart en verstand om te gaan, is een aandacht in het nu een voorwaarde! Dit kun je oefenen met mindfulnesstraining of een andere vorm van bewustzijnstraining. Een hoge mate van bewustzijn is essentieel!
  6. gaan voor excellente prestaties. Als laatste kwaliteit is het essentieel om te gaan voor excellente prestaties. Dit betekent topprestaties op alle terreinen! Het is van belang om in het hele bedrijf een urgentie in excellentie te realiseren. Dit betekent excellentie in uitvoering, excellent kwaliteitssysteem, excellente waardering klanten, excellente medewerkers tevredenheid, excellente bedrijfsvoering, excellente bedrijfsresultaten etc.

Er wordt veel gesproken over het juiste leiderschap. Ik heb getracht er een aantal kwaliteiten aan te koppelen. Wellicht kunnen al de kwaliteiten worden samengevat in een motto: “de leider anno nu” is een leider die gaat voor duurzaam bezield succes.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk