Blog

Terug naar Blog

De kwalijke effecten van chronische stress op het brein

5/5 - (4 stemmen)

Afgelopen week mocht ik een lezing geven op een symposium dat ging over armoedebestrijding. Ik heb gesproken over de effecten van armoede op het brein. Armoede kan mensen veel stress geven en van de negatieve effecten van chronische stress op het brein is veel informatie voorhanden.
De dag erop werd ik tijdens een proeverij neuroleiderschap aangesproken of ik een lezing kon geven over armoede en het effect van chronische stress op de groei en ontwikkeling van kinderen. Twee momenten in een week waarin ik me realiseerde dat het belangrijk is dat mensen meer weten over de werking van het brein en de effecten van chronische stress op het brein in bijzonder. Want chronische stress heeft niet alleen effect op armoede. Chronische stress heeft ook andere effecten.

Stressrespons

Ons brein reageert met een stressrespons op diverse situaties. Echter in 99% van de gevallen is deze reactie niet een effectieve manier van reageren. We maken niet een onderscheid tussen de echte vormen van bedreiging en de verbeelde vormen van bedreiging. De stressrespons gaat gepaard met verhoogde gehaltes van cortisol. En cortisol kan een giftige werking op het brein hebben.

Mogelijke effecten van stress

  • Frequent huisartsbezoek. Er zijn studies die aantonen dat 90% van het bezoek aan de huisarts een relatie zou hebben met chronische stress.
  • Chronische stress kan je vergeetachtig maken. Regelmatig is een van de eerste signalen van stress: het vergeten van afspraken.
  • Stress stopt de productie van nieuwe breincellen. Elke dag verlies je hersencellen, maar elke dag heb je de kans om nieuwe te maken. Daar heb je een bepaald eiwit (BDNF) voor nodig. Chronische stress zorgt voor een verhoogd cortisol, verhoogt cortisol remt de productie van BDNF.
  • Verhoogde kans op depressie. Het brein communiceert door middel van neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine. Deze stofjes zijn nodig voor een goed gevoel en voor motivatie. Chronische stress verlaagt de hoeveelheid van deze neurotransmitters. Gevaar op depressie dreigt.
  • Door chronische stress krimpt je brein. Stress kan je hersenen meetbaar krimpen. Er worden minder neuronen gemaakt in de hypocampus, het deel dat cruciaal is voor leren en geheugen. Door stress krimpt ook de prefrontale cortex. Dit heeft een negatief effect op de besluitvorming, het werkgeheugen en de controle op impulsief gedrag.

Ik kan de lijst nog veel langer maken. Laat ik het zo samenvatten: Chronische stress kan je mentale, fysieke en emotionele vitaliteit sterk beïnvloeden. Dit valt zeer goed te verklaren als je de werking van het brein kent.

Neuroplasticiteit

Het goede nieuws. Onderzoek geeft aan dat de hersenen een natuurlijke mogelijkheid hebben om te herstellen van stress. Over het algemeen hebben de hersenen, en vooral de hippocampus, een substantiële mate van plasticiteit, wat betekent dat de hersenen veranderbaar zijn. Daarom is het zo belangrijk om goed met stress te leren om te gaan. Je kunt je brein leren om met stress om te gaan.

Manage je stress: zorg voor voldoende fysieke beweging

Bewegen is heel goed voor stress. Het beïnvloedt de zogenaamde goede breinstofjes positief, zoals endorfine en dopamine. Hierdoor kan je veel beter met stress omgaan. Ik probeer drie keer per week te rennen. Deze renroutine is ook een moment van meditatie. Ook tijdens het rennen kan ik mijn meditatieboefening doen. Meditatie is ook een zeer effectieve manier om met stress om te gaan.

Manage je stress: mediteer dagelijks

Meditatie betekent dat je je aandacht traint. Meditatie heeft veel positieve effecten op stress. Ik noem er twee. Door meditatie ga je je eigen stress herkennen. Veel mensen herkennen hun stress niet. Als je lang genoeg je stress niet herkent, put stress je uit. Waardoor je uiteindelijk in een burnout terecht kan komen. Als je je stress herkent, kan je ook een keuze maken: de keuze wel of niet door je stress beïnvloed of geleid te worden. Een tweede mooi effect van meditatie op het brein is, dat het brein minder gevoelig wordt voor stress.

Manage je stress: slaap voldoende

Slaap heeft een positief effect op stress. Slaap is even belangrijk als vers voedsel en lichaamsbeweging om ons welzijn te verbeteren. Als je niet genoeg slaap krijgt, is je vermogen om stress te beheersen verminderd. Slaap regenereert ons energieniveau, vermindert stress.

Tot slot

Stress hoeft niet slecht te zijn. Een bepaalde mate van spanning doet ons beter functioneren. Ik denk dat het vooral gaat om je stress te herkennen, zodat je zelf kan bepalen in hoeverre je je laat leiden door deze stress.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog