Blog

Terug naar Blog

De Kleine Aarde

Rate this post

Bert van Tol heeft een opnieuw een gastblog geschreven. Dit keer over de Kleine aarde. Voor meer informatie over Bert ga naar

http://home.deds.nl/~navigatie_ce/

Nu de oude Maya-kalender heeft afgedaan en in tegenstelling tot wat onheilsprofeten ons hebben voorgehouden, de zon op zaterdagochtend 22 december 2012 gewoon weer is opgekomen, zoals ie dat al miljoenen jaren doet en miljoenen jaren nog wel zal doen, is het misschien goed om stil te staan bij de verborgen boodschap die achter deze onheilsvoorspelling ligt.

De illusie dat “WIJ” de Aarde in beheer hebben

Afgelopen periode is onze aandacht gericht geweest op de Maya’s en misschien is het goed om deze focus aan te grijpen ten aanzien van ons voortbestaan op deze aarde.
Opgravingen en archeologisch onderzoek hebben ons aangetoond dat leefomgevingen en beschavingen in de geschiedenis ten onder zijn gegaan en hier en daar ook weer vanaf iets kleins zijn uitgegroeid.
Geleidelijk aan heeft zich in de laatste decennia, onder invloed van pionierende onderzoekers, de huidige ‘wetenschap’ ontwikkeld en daarmee is de illusie ontstaan dat “wij mensheid” de aarde onder beheer hebben gekregen. Met onze technologieën zetten wij alles in onze leefomgeving naar ons hand, maar gaan we voorbij aan hoe wij de stabiele energieverhoudingen die in miljoenen jaren zijn ontstaan, in enige honderden jaren in groot disbalans brengen. Aangezien de kosmos altijd streeft naar energie-evenwicht, zal de kosmos zelf dat evenwicht ook weer herstellen. De krachten die daarmee gemoeid zijn onderschatten wij mensen schromelijk en het wordt belangrijk ons te realiseren dat we daarin maar heel nietige wezens zijn en nooit ‘tegen’ de gevolgen van deze enorme krachten opgewassen zijn.

Het CO2 verhaal …..

Over de CO2 uitstoot in onze atmosfeer doen veel verhalen de ronde. Maar in wezen is de uitleg heel simpel. In de lagen van onze Arctische polen liggen enorme lagen sneeuw en ijs die zich in miljoenen jaren hebben gevormd. Daar ligt dus een mooi stuk geschiedenis voor het grijpen voor onderzoekers om duidelijk te krijgen wat zich de afgelopen miljoenen jaren op aarde heeft afgespeeld. Over de CO2, die zich in de atmosfeer bevindt, werd duidelijk dat die in de tijd van de dinosauriërs veel hoger was dan nu het geval is.
De planten die CO2 nodig hebben voor hun groei, tierden welig in deze CO2 rijke omgeving. Maar onder invloed van de atmosfeer van toen, waren de temperatuurschommelingen door de instralende zon plaatselijk veel groter, met als gevolg zeer heftige stormen, onweer, regens en overstromingen. Planten absorberen de CO2 uit de atmosfeer en slaan die in andere vorm in zichzelf op. Door heftige stormen en overstromingen, zijn deze planten in ondergrondse lagen buiten de invloed van de atmosfeer geraakt en is de CO2 uit de atmosfeer nu ondergronds opgeslagen geraakt in planten die geïsoleerd ondergronds zijn komen te liggen. Gedurende miljoenen jaren is zo het CO2 gehalte in de atmosfeer steeds verder afgenomen en is er een leefomgeving ontstaan waarin wij mens konden gedijen. Ondertussen zijn die geïsoleerde plantenresten in diezelfde miljoenen jaren omgevormd tot steenkool, aardolie en aardgas

Maar wat wij nu doen is precies het omgekeerde ……..

In slechts enkele honderden jaren halen wij die, wat wij noemen “bronnen” weer boven de grond, zetten dat om in energie door het te verstoken en brengen deze koolwaterstoffen met tonnen per dag weer als CO2 terug in de atmosfeer.
We moeten ons dus goed realiseren dat wij de leefcondities van onze omgeving in snel tempo aan het terugbrengen zijn naar die van de tijd van de dinosauriërs. Ernstige vragen die we ons NU moeten stellen of we ons in zo’n snel tempo kunnen aanpassen om in die omstandigheden te leven en tegelijkertijd of we wel in zo’n wereld willen leven met elke dag de dreiging door heftige klimaatverschijnselen.

Energiebalans

In plaats van samen te werken met de natuurlijke energiebalans, hebben wij mensen de zaak omgedraaid en dwingen we door manipulatie met onze technische middelen, de natuur samen te werken met ons.
Met het doom-scenario van de Maya-kalender nog in gedachten, is 21-12-2012 misschien wel het moment om na deze datum te gaan denken en werken aan een ommekeer en daarmee de garanties in te bouwen dat onze beschaving nog duizenden jaren en langer kan voortbestaan, om zo zonder dreigingen van een stijgende zeespiegel en zonder heftige klimaatverschijnselen, de balans op deze aarde weer terug te krijgen zoals die hoort te zijn.
De Kleine Aarde we zijn maar een nietig planeetje in het grote geheel …..

De Kleine Aarde

Een organisatie die zich daar in Nederland jaren voor heeft ingespannen is De Kleine Aarde.
De Kleine Aarde was een centrum dat kleinschalige technieken ontwikkelde om het milieu te ontlasten. Sietz Leeflang was de initiatiefnemer. Het was gevestigd in Boxtel in Noord-Brabant. Het centrum werd gesticht in 1972 naar aanleiding van de zorgen die Leeflang en vele anderen hadden over de toenmalige toestand van het milieu en de verwachtingen voor de toekomst. Zij vonden dat er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn omgeving omgaat en dat daartoe concrete alternatieven nodig waren. Die alternatieven zijn harder nodig dan wij onszelf willen doen geloven. Er is een “omdenken” voor nodig om onze wijze van leven weer terug te sturen naar “energiebalans” door onze kringloop ‘boven de grond’ weer volwaardig te sluiten en daarmee de natuur en de atmosfeer weer in evenwicht te laten komen.
Daarvoor is samenwerking nodig, waar wij mensen ons richten op het werken met elkaar en met onze leefomgeving. Hier ligt de sleutel tot het vormen van gedachten met elkaar in de richting van ons voortbestaan en niet het persoonlijk gewin ten koste van anderen. Hier werken we weer richting een mensgeoriënteerde samenleving in plaats van een geldgerichte beleving.
Wanneer wij mensheid weer het lef hebben om te werken aan onze gezamenlijkheid in plaats van individueel belang, ontstaat naast duurzaamheid ook een ander mooi groot goed, namelijk gelukzaligheid, vertrouwen, respect, liefde en nog een hele lange rij andere prachtige gevoelens en ervaringen ……

Om meer te weten te komen over de werking van onze aarde, wil ik u graag verwijzen naar het boek:
De ontdekking van de aarde van Peter Westbroek

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]