Blog

Terug naar Blog

Controlerend management slaat het elan uit je mensen

4.8/5 - (5 stemmen)

Als je controle wilt hebben het enige wat je hoeft te doen is de ander angst in boezemen.

Dit is een citaat van Paul Coelho uit zijn boek De duivel en het meisje. Het geeft de relatie tussen controle en angst mooi weer.
Ik zie en ervaar regelmatig angst in de bedrijven die we begeleiden. Afdelingen in bedrijven die worden beheerst door angst. De manager van deze afdeling is vaak de oorzaak. Deze manager managet vanuit angst en controle. Als je veel angst inboezemt, heb je vaak veel controle. Echter dit is een verstorende manier van leidinggeven.

Angstcultuur breng patiënten veiligheid in gevaar

Nova Zembla bracht vorig jaar een aflevering over de afdeling KNO van het academisch ziekenhuis te Utrecht, waarin zichtbaar werd gemaakt, wat de consequentie is van een angstcultuur. Op deze afdeling bestond zo’n angstcultuur. Door deze angstcultuur werd de veiligheid van patiënten in gevaar gebracht. Aldus een van de artsen. Zo gevaarlijk kan angst dus zijn!

Veel minder effectieve medewerkers

De mensen zijn veel minder effectief als je via controle managet. Ze zijn namelijk angstig en onzeker. Hun activiteit is erg rusteloos. Soms zijn ze zo bezig om te voorkomen dat ze schade oplopen dat het bijna op het paranoïde af is. Je kunt je voorstellen dat dit niet ten gunste komt van het werk. Dit heeft vervolgens ook weer de weerslag op collega’s of wellicht andere ondergeschikten. (Als je een directeur hebt die vanuit angst managet, gaan de managers die onder hem vallen ook dit gedrag overnemen.)
Angstige mensen zijn onrustig en verre van vredig. Andere mensen ervaren deze mensen soms als zeurderig of inflexibel. Je voelt je er niet bij op gemak.
Ik merk het gelijk als ik in een team kom waar angst aanwezig is. Ik voel mij erg onprettig. Ik denk de meeste mensen zich ongemakkelijk zullen voelen.

Wat gebeurt er met het brein als er angst is?

Als je als manager via controle en dus angst managet, gebeurt er het volgende in het brein. Het limbisch systeem gaat in de vlucht- en/of vechtstand staan. Als het brein van een medewerker vooral in de vlucht of vechtstand staat, wordt de prefrontale cortex minimaal ingezet. Dit deel van de cortex hebben we nodig om creatief, en adequaat met onveilige situaties om te gaan.
Bij angst werken de beide hersenhelften ook niet goed genoeg samen. Hierdoor kan je een extra actief rechter hersenhelft hebben. Dit typeert zich in vaak chaotisch en fanatiek gedrag. Of wat ook kan is dat de linker hersenhelft te actief is. Dit herken je doordat de medewerker erg streng is voor zichzelf.
Bepaalde hersenhormonen zoals oxytocine of serotonine worden minimaal aangemaakt. Wel is er een overvloed van stresshormoon aanwezig.

Hoe dan wel?

Managers anno nu dienen niet meer vanuit controle leiding te geven. Op zich is dit niets nieuws.
Waarom blijven veel managers dan toch vanuit controle leiding geven? Een belangrijke reden dat veel managers dit blijven doen, is dat ze zelf angstig zijn. Ze worden zelf te veel geleid door deze negatieve emotie, angst. Ze zullen dit wellicht niet altijd herkennen. Het is namelijk nog niet zo eenvoudig om je eigen angst te herkennen.

Daar ligt volgens mij ook de oplossing. Deze managers dienen allereerst hun eigen angst te leren herkennen. Daarom moeten ze bewustzijn ontwikkelen. Als je je angst kunt herkennen, dan ben je ook in staat om deze te dempen. Maar een beter methode is je angst los te laten. Met beide methoden zullen ze vanzelf minder vanuit hun angst managen. Want de angst is er niet meer of veel minder.

Daarnaast is het wijs om een aantal technieken te leren, hoe je mensen kunt bewegen en inspireren. De belangrijkste is wel dat je weet hoe je de andere persoon in zijn kracht brengt. Dit kun je doen door de interne leider van de medewerker te activeren. Klik hier als je hier meer over wilt lezen.

Tot slot

Dit artikel geeft ook weer wat het verschil is tussen een manager en een leider. Leiders weten prima met hun negatieve emoties om te gaan.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog