Teamwork

Stop met je kracht weg te geven bij samenwerkingen

Een van mijn niet effectieve gewoontes in samenwerking was, dat ik me primair op de behoefte van de ander richtte. Hoe ik van betekenis kon zijn voor de ander. Gedroeg de ander zich (in mijn ogen) hulpbehoevend , dan was ik er voor haar of hem. Zo herinner ik me...

Thuiswerken is niet leuk

Ik heb een periode gehad dat ik thuiswerken niet meer leuk vond. Ik vermoed dat er een grote groep mensen is, die thuiswerken nu ook niet leuk meer vindt. In het begin van deze thuiswerkperiode was het anders. Het was nieuw, er waren veel onzekerheden over corona en een algeheel ervaren verantwoordelijkheidsgevoel zorgden dat in het begin men het thuiswerken wel zag zetten. Echter, dat positieve gevoel is aan het afnemen. Het is...

We zijn allemaal verbonden met elkaar. Blijf daarom respectvol

Stel je voor dat je een belangrijke zakelijke bijeenkomst hebt met je leidinggevende en collega's. Je bent een belangrijk punt aan het maken. Plots onderbreekt je baas je, negeert je idee en neemt het gesprek over. De kans is groot dat je op zijn zachtst gezegd geïrriteerd bent; je hart...

Stop met analyseren. Start met vragen stellen

Een jaar of 10 heb ik als manager gewerkt. Ik moest toen best veel vergaderen. Ik ben iemand die vergaderen leuk vond. Maar ik irriteerde me wel regelmatig aan de inefficiëntie van veel vergaderingen en gesprekken. Deze inefficiëntie zie ik ook terug als ik managementteams train. Los van het feit dat...

Zes ‘breinsleutels’ voor optimaal teamwerk

Teamwerk is een veel gebruikt begrip op de werkvloer, maar dat betekent nog niet dat op veel werkvloeren het teamwerk optimaal is. Wellicht komt dit door het ongrijpbare van teamwerk. Optimaal teamwerk maakt vaak wel het verschil tussen goed werken en excellent presteren. In dit artikel ga ik teamwerk grijpbaarder...

Hoe zorg je voor meer betrokkenheid op de werkvloer?

Betrokkenheid op de werkvloer zorgt voor betere bedrijfsresultaten. De kern van het vergroten van meer betrokkenheid op de werkvloer is het juiste breinnetwerk activeren. Het juiste netwerk is het beloningsnetwerk. Helaas wordt in veel bedrijven vooral het pijnnetwerk geprikkeld. In dit blogartikel leg ik het verschil tussen deze twee netwerken uit....

Hoe breng je een team in een flow?

Leiderschap gaat over het beïnvloeden van mensen om een -vaak belangrijk - doel te realiseren. Leiderschap dat past bij deze tijd zorgt er ook nog voor dat je je mensen in je kracht brengt. Het vergt een bepaalde aanpak om deze beïnvloeding op individueel niveau te doen. Het is weer...

De negen meest verwoestende leiderschapsmissers

Van missers kunnen wij leren, maar het is nog beter om ze te voorkomen. Zeker als de misser een groot negatief effect heeft. Eigenlijk een ingewikkeld paradox: 'fouten maken' is nodig om te groeien, maar tegelijkertijd is het beter om fouten te voorkomen. Daarom was ik blij verrast door het...

Van menselijk kapitaal naar sociaal kapitaal

Men spreekt in managementland graag over het menselijk kapitaal. Veel trainingen en coaching gaan over het bevorderen van het menselijk kapitaal. Dat is een prima ontwikkeling, toch wil ik graag aandacht vragen voor sociaal kapitaal. Dit is het kapitaal dat we bezitten als een groep zich gaat inzetten voor het...