Mensgericht leiderschap

het verschil maken

Leiderschap gaat over kwetsbaar zijn

Bij leiderschap gaat het ook over een 'legacy' achterlaten. Dit betekent het achterlaten van je mentale of spirituele nalatenschap door daadwerkelijk het verschil te maken. De mensen waarmee je op een of andere manier verbonden was, hebben extra waarden en betekenis meegekregen. Dat is de kern van het verschil maken. Echte leiders maken het verschil. Voorbeeld Nelson Mandela...


hersenen en leiderschap

Vijf principes uit de hersenwetenschappen die elke manager moet kennen

Wat heeft leiderschap te maken met het brein? Mijn korte antwoord: alles! Als managers het beste uit de mensen willen halen, zullen ze de brein goed moeten begrijpen. Waarom? Een goede prestatie komt voort uit iemands gedrag, attitude en/of acties. Acties, attitude en gedrag worden weer bepaald door iemands gedachten, emoties en gevoelens. Onze gedachten komen...


Echte leiders ontwikkelen meer leiders

Echte leiders ontwikkelen meer leiders

Het succes van een leider wordt vaak afgemeten aan het aantal volgers. Helaas is deze kijk op leiderschap ver over datum. Het is in de huidige tijd van groot belang dat leiders andere leiders ontwikkelen. Volgens mij kan het succes van een leider dan ook het beste worden afgemeten aan het aantal mensen dat hij/zij heeft...


leiderschap en loslaten

De uitdaging van de moderne manager: loslaten

Managers moeten volgens mij hun medewerkers optimaal inzetten. Want leiderschap is het proces van sociale beïnvloeding om mensen optimaal in te zetten om bepaalde resultaten te behalen. (Zie meer over deze definitie: het artikel: Wat is leiderschap?.) Managers dienen dus bezig te zijn om te zorgen dat anderen optimaal hun werk kunnen doen. Als jij moeite hebt...


Leiderschap met compassie hebben we nodig

Leiderschap en compassie zijn twee woorden die we niet vaak aan elkaar linken. Bij succesvolle leiders denk je eerder aan een persoon die hard, zakelijk, resultaatgericht, besluitvaardig en ambitieus is. Echter de waarheid is dat succesvolle leiders managers zijn die de moed hebben om ook! vanuit verbinding en compassie leiding te geven. Het is dus geen tegenstelling;...


Excellente organisaties investeren in het juiste leiderschap

Het juiste leiderschap maakt voor een groot deel het verschil tussen een excellente en normaal functionerende organisatie. Dit wordt uitgebreid beschreven in het boek Good to Great van Jim Collins. Dit boek gaat over waarom sommige bedrijven gewoon succesvol zijn en andere extreem succesvol zijn. Het boek richt op 11 extreem succesvolle bedrijven en een controlegroep...


Management met gezond verstand: vijf strategieën

Wat is het belangrijkste managementinstrument voor de leider anno nu? Het belangrijkste managementinstrument is geen uitgebreide theorie of model. Het is niet je strategie- of marketingplan. Het is ook niet je HRM beleid. Wat is het dan wel? Het is je gezond verstand gebruiken. Gezond verstand is het belangrijkste managementinstrument dat een leider tot zijn beschikking...


Gelukmanagement is niet meer…………

Bij de start van dit blog, in 1997, werkte ik nog als manager. Eén van mijn persoonlijke doelen die ik als manager had, was dat ik de mensen aan wie ik leiding gaf, gelukkig wilde maken. En daar komt de term gelukmanagement vandaan. Voor mij betekende een gelukkige medewerker iemand die met plezier elke dag naar...


De geheelde leider

De helende rol van een leider is voor mij een zeer interessant en cruciaal idee. Ik heb een achtergrond als huisarts, ik ben meer dan 10 jaar leidinggevende geweest en nu train ik managers en professionals om betere leiders te worden. Met andere woorden ik heb ervaring met helen, met leidinggeven en met het trainen in...


Wat kunnen wij leren van tekortkomingen bij veel leiders

Als manager moet je vooral jezelf kunnen leiden. Dat is een voorwaarde voor leiderschap dat past in deze tijd.Als wij ons zelf niet goed kunnen leiden, kunnen wij nooit echte magistrale leiders worden. Onlangs las ik een samenvatting van twee studies. Zanger en Folkman voerden twee studies uit. In de ene studie verzamelden ze data van...