Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

Brein-gebaseerd leiderschap maakt het verschil

5/5 - (4 stemmen)

Alle bedrijven zouden voldoende kennis moeten hebben van de werking van het brein en deze kennis in hun strategie een plek geven. Het toepassen van deze kennis maakt echt het verschil in resultaten, in omgaan met stress, in het beste uit je mensen halen, in ethisch leiderschap, in gedragsverandering, etcetera. Dit leiderschap, brein-gebaseerd leiderschap, zou de nieuwe standaard voor leiderschap moeten zijn.

Twee niveaus

Het adequaat inzetten van mensen op basis van kennis van het brein bevindt zich op twee niveaus. Allereerst kan je dit terug laten komen in de leiderschapsstijl van de managers. Ten tweede kan je deze kennis in de cultuur van het bedrijf een plek geven.

Leiderschapsstijl

In de leiderschapsstijl kan je deze kennis weer makkelijk onderscheiden in gedrag waar managers mee moeten stoppen en in gedrag waar managers mee moeten starten. Managers dienen te stoppen met leiderschapsgedrag dat nadelig effect heeft op een optimale inzet van het brein. En ze dienen te starten met leiderschapsgedrag dat voordelig effect heeft op een optimale inzet van het brein.

Stoppen met leiderschapsgedrag dat nadelig effect heeft op een optimale inzet van het brein

Veel managers zijn opgeleid in een periode dat er nog vrij weinig bekend was over de werking van het brein in relatie tot leiderschap. Deze managers hebben gedrag eigen gemaakt dat regelmatig een negatief effect kan hebben op het functioneren van de ander, omdat dat gedrag een negatief effect op de werking van het brein heeft. Er zijn twee gebieden die veel voorkomen in managementland en wellicht voor je herkenbaar zijn.

    • Te veel aandacht aan de analyse van gedrag besteden
    • Te veel voor de ander denken.

Beide manieren zorgen voor negatieve effecten op het brein van de medewerkers.

Starten met leiderschapsgedrag dat voordelig effect heeft op een optimale inzet van het brein.

Naast het feit dat er leiderschapsgedrag bestaat dat een nadelig effect heeft, bestaat er ook gedrag dat een voordelig effect heeft op een optimale inzet van het brein. Dit is het gedrag dat je de moderne manager graag wilt zien doen. Brein-gebaseerd leiderschap besteed veel aandacht het ontwikkelen van dit nieuwe gedrag. Dit nieuwe gedrag varieert van uitgebreid aandacht besteden aan breinhygiene tot aan het initiëren en stabiliseren van de juiste ontwikkel-mindset. In trainingen van De Valk Leadership Company besteden we vooral aandacht aan het ontwikkelen van dit nieuwe gedrag. Want wat je aandacht geeft, groeit.

Cultuur van het bedrijf

Het brein is een sensitief orgaan. Het reageert zeer snel en effectief op de cultuur van een bedrijf. Hoe beter je zorgt voor een breinvriendelijke omgeving, des te beter het brein, en dus de mensen, gaan functioneren. Des te meer je zorgt dat de cultuur in de haarvaten zit van het bedrijf, des sneller de cultuur ook in het brein van de mensen zit. Een cultuur waarin het brein ook kan floreren is dus een tweede weg die dient te worden bereden.

Het brein een plek geven doe je dus niet alleen in het directe leidinggeven, maar je geeft het ook een plek in de inrichting van de bedrijfscultuur. Met andere woorden je kunt deze kijk ook vanuit een beleidsmatige optiek inzetten.

Tot slot

Het optimaal inzetten van je mensen met respect voor ieders individualiteit, is met brein-gebaseerd leiderschap makkelijk te realiseren.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk