Auteur - guido

Als je traint of coacht met kennis van het brein is je effectiviteit veel hoger

Coaches en trainers zijn vaak bezig met gedrags- en gewoonteverandering. Veelal komen cliënten met vragen die te maken hebben met veranderingen in gewoontes. Vragen die clienten hebben gaan veelal over: werk/leef balans; grenzen stellen; mentale fitheid; omgaan met emoties; slechte gewoontes; onvoldoende zelfvertrouwen en gezonder leven. De coaches en trainers die kennis van de werking van het brein...

Voorkom dat je overtuigingen in de weg zitten

Op een middag vlak voor het nieuwe jaar, vroeg ik een kennis naar zijn voornemens voor 2023. Zijn antwoord luidde: “Ik doe niet aan voornemens. Als ik voornemens maak, ga ik ze toch nooit realiseren. Ik neem bijvoorbeeld voor dat ik wil gaan bewegen echter na twee weken stop ik...

Authentiek zijn met behulp van je brein

Is er een kloof tussen wie je nu bent en de persoon die je zou kunnen of willen zijn? Zet je bijvoorbeeld een masker op als je aan het werk bent? Misschien ben je explicieter aanwezig in je team dan je zou willen zijn, omdat je denkt dat dit zo...

Hoe ga je van je hoofd naar je hart?

Regelmatig besef ik dat ik in onze samenleving te weinig hart zie. Ik ervaar dat in onze maatschappij vooral vanuit verstand wordt gehandeld. De ratio (het rationaliseren) staat doorgaans bij situaties en bedrijven voorop. Maar mensen zijn niet louter rationele wezens. Mensen zijn geen automaten. Mensen zijn vooral wezens die...

Omgaan met onzekerheid is te leren en cruciaal voor succes

Niemand voelt zich al de tijd 100% zeker. Zelfs de meest zelfverzekerde mensen die je kent, ervaren momenten van onzekerheid. Onzekerheid ervaren is heel normaal. De grote uitdaging van onzekerheid is er mee aan de slag gaan. Waarom zou je met je onderzekerheid aan de slag gaan? Onzekerheid belemmert je in je...

Voorkom burn-out door mentale veerkracht te ontwikkelen

Burn-out is bij uitstek een breinprobleem. Alles wat je voelt, denkt of doet wordt beheerd door je hersenen, dus stemmingswisselingen, mistig denken of prikkelbaarheid worden allemaal ergens weerspiegeld in het brein. Burn-out dus ook. Bij een burn-out ben je opgebrand doordat men het brein gedurende langere tijd niet goed heeft...

Het spirituele pad bewandelen met neurowetenschappen

Geldt dit voor jou? Er is meer tussen hemel en aarde dan het pure materiële, het zichtbare, het tastbare of het pragmatische managen van je werk en leven. Probeer jij die andere dimensie vorm te geven? Verlang jij naar geluk, zingeving, de ervaring van het moment en de vormgeving van spiritualiteit in...

Gefocust blijven ondanks veel stoorzenders

Gemakkelijk kan ik afgeleid worden door onvoldoende respect in mijn directe omgeving. Als ik niet uitkijk, verlies ik mijn focus. Respect betekent het tonen van waardering in de relatie. Elk mens verdient respect. Het niet tonen van respect kan heel subtiel gebeuren. En dus kan ik heel subtiel afgeleid raken....