Auteur - developer

empowerment

Empowerment is zorgen voor een fit en gefocust brein!

Al mijmerend tijdens de zomervakantie van 2018 kwam ik erachter dat de subtitels van mijn drie boeken elke keer het woord kracht bevatten. Ik was me dit helemaal niet bewust. Zo heeft mijn tweede boek als subtitel, van macht naar kracht en mijn laatste boek: gebruik de onbegrensde kracht van het brein. Ook begreep ik wel...


Veel managers zijn te empathisch

Veel managers zijn te empathisch

Wist je dat veel managers empathie niet juist gebruiken? Voor veel managers betekent empathie je inleven om vervolgens het probleem van de ander centraal te zetten. Heel veel managers worden hierdoor min of meer eigenaar van het probleem. Ze nemen het probleem van de ander op hun schouders. Door de empathie gaan ze zich ook verantwoordelijk...


Mindfulness is niet soft

Op een of andere manier hangt er een soft imago om het begrip mindfulness heen. Dat is volstrekt onnodig. Ook neurowetenschappers zijn steeds meer overtuigd van de zinvolheid van mindfulness. In dit artikel belicht ik mindfulness vanuit een aspect uit de neurowetenschappen. Wat is mindfulness Mindfulness is een techniek om je mentale concentratie te oefenen. Bij veel mindfulness...


Zestien tips voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hun hiertoe in staat stelt, evenals de attitude. Duurzame inzetbaarheid richt zich vaak op gezondheid, vitaliteit, motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling. (...


Mensgericht leiderschap, een idee-fixe? Nee, zeer haalbaar!

Het boek, dat ik in het najaar van 2017 heb gelanceerd, heeft als hoofdtitel: Menselijk leiderschap. Ik geef in dit boek de lezer inzicht hoe hij de transitie kan maken naar een mensgericht leiderschap en ook hoe hij vervolgens door menselijk leiding te geven het beste uit de mensen kan halen. Want de snelste en meeste...


Zes ‘breinsleutels’ voor optimaal teamwerk

Teamwerk is een veel gebruikt begrip op de werkvloer, maar dat betekent nog niet dat op veel werkvloeren het teamwerk optimaal is. Wellicht komt dit door het ongrijpbare van teamwerk. Optimaal teamwerk maakt vaak wel het verschil tussen goed werken en excellent presteren. In dit artikel ga ik teamwerk grijpbaarder maken. Ik ga je een aantal...


Slecht leiderschap zorgt voor zieke medewerkers

Ziekteverzuim wordt wel gezien als een goede graadmeter hoe een bedrijf met personeel omgaat. Een deel van het ziekteverzuim wordt – direct of indirect – veroorzaakt door de manier dat de manager leidinggeeft. Als managers zorgen voor onvoldoende veiligheid en ze voeren de werkstress op, werken ze ziekteverzuim in de hand. In dit artikel leg ik aan...


Minder werkstress door optimaal gebruik van je brein

Het ministerie van Sociale Zaken schrijft op haar website dat 2,7 miljoen werknemers in Nederland last zouden hebben van werkstress en dat de leidinggevende een belangrijke rol zou hebben in het voorkomen van werkstress. Helemaal mee eens. Managers en leidinggevenden hebben een zeer belangrijke rol om medewerkers te leren omgaan met werkstress. Persoonlijk denk ik dat...


Managers! Manage het brein in plaats van je mensen!

Atleten, sporters, dansers beheersen hun lichaam als geen ander. Zij hebben deze optimale beheersing van hun lichaam nodig om excellente prestaties te leveren. Als we dit denkbeeld zouden doortrekken naar de manager, wat zouden de managers vooral goed moeten beheersen? Naar mijn mening moeten managers vooral hun brein optimaal beheersen. Als ze hun brein optimaal beheersen, worden...


beslissingen nemen met je hart

Beslissingen nemen met je hart

Een van mijn klanten moest onlangs een keuze maken over het al of niet verlengen van een contract van een personeelslid. Ik merkte dat de keuze die gemaakt moest worden, vooral geleid werd door rationalisatie gebaseerd op schuld en angst. Een manager anno nu dient een kei te zijn in beslissingen nemen vanuit het hart. Goede beslissingen...