Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Als je in 2023 traint of coacht met kennis van het brein is je effectiviteit veel hoger

5/5 - (3 stemmen)

Coaches en trainers zijn vaak bezig met gedrags- en gewoonteverandering. Veelal komen cliënten met vragen die te maken hebben met veranderingen in gewoontes. Vragen die clienten hebben gaan veelal over:

  • werk/leef balans;
  • grenzen stellen;
  • mentale fitheid;
  • omgaan met emoties;
  • slechte gewoontes;
  • onvoldoende zelfvertrouwen en
  • gezonder leven.

De coaches en trainers die kennis van de werking van het brein integreren in hun werk, zijn effectiever.

HET BREIN ALS UITGANGSPUNT

Dat je door het integreren van breinkennis effectiever wordt in je coaching en training, is ook wel logisch. Als je gedragsverandering bij de bron aanpakt, zal je verandering het effectiefst plaats vinden want de bron van al ons gedrag is het brein.

EFFECTIEF GEDRAG VERANDEREN

Het is daarom essentieel voor coaches en trainers om inzichten te hebben in hoe je met behulp van het brein gewoontes en gedrag succesvol en blijvend kunt veranderen. Wetenschap, vooral de neurowetenschappen en de neuropsychologie, geeft prachtige inzichten in hoe je gedragsverandering kunt bevorderen. In mijn ogen is het een verplichting voor elke coach en trainer om kennis van deze wetenschap te integreren.

Destijds heb ik de verantwoordelijkheid om breinkennis te integreren in mijn werk, gevoeld en vormgegeven. Het is uiteindelijk veel verder gegaan: ik heb twaalf jaar studie gedaan in de inzichten van de wetenschap voor gedragsverandering. Ik was nog niet helemaal tevreden want het aspect mens-mogen-zijn kwam onvoldoende terug. Daarom heb ik daarnaast breedvoerig studie gedaan over hoe je Oostere spiritualiteit en kwantumfysica kunt gebruiken voor het vergroten van de effectiviteit van coaching en training.

Deze studie heeft geresulteerd in Brain&Mind aanpak® met het bijzondere resultaat dat trainers, coaches en andere professionals een aanpak voorhanden hebben die ze ook eenvoudig kunnen toepassen. Het vertalen van deze kennis naar de dagelijkse praktijk heb ik dus met mijn wetenschappelijke achtergrond voor je gedaan. De aanpak zit daarom solide in elkaar en zijn bij de clienten de resultaten altijd indrukwekkend.

WAT IS DE BRAIN&MIND AANPAK®

De problemen en uitdagingen van de client, waarvoor men vaak coaching of training ondergaat, worden in feite veroorzaakt doordat we een reactief mens zijn geworden. Deze reactieve mens is ontstaan omdat het onbewuste en rationele (linker) brein de baas is geworden: het dirigeert onze handelingen.

Met de op wetenschap gebaseerde Brain&Mind aanpak® gaat men leren het eigen brein te managen, zodat men zelf weer aan het roer staat en zo daadwerkelijk in staat is om met deze problemen en uitdagingen om te gaan. Met de Brain&Mind aanpak leert men duurzaam ander gedrag te ontwikkelen en men verruimt het bewustzijn. Dit resulteert in duurzaam persoonlijk leiderschap en meer effectiviteit. Het versterkt de focus op doelen en impact.

DE BRAIN&MIND AANPAK® MAAKT HET VERSCHIL

De belangrijkste reden waarom werken met het brein in het algemeen en werken met de Brain&Mind aanpak® in het bijzonder het verschil maakt, is dat het coaching en training is vanuit wetenschap. Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven. Ons brein bevat neurotransmitters, waaronder dopamine. Dopamine is een stofje dat als je dit kunt stimuleren in je coaching of training, mensen sneller gedrag veranderen. De wetenschap geeft het antwoord hoe je dopamine in je coaching of training toe kunt passen.

HOOP GEVEN

Coaching en training gaat vaak over de beweging van ‘het glas is half leeg’ naar ‘het glas is half vol’. Jouw begeleiding zou de deelnemer het gevoel moeten geven dat er hoop is. Daarom leg ik tijdens coachings, stelselmatig de nadruk op de hoop. Er is namelijk hoop. Mensen kunnen veranderen. Zelfs de meeste vastgeroeste patronen zijn te veranderen. Het is niet omdat ìk het zeg, maar omdat de neurowetenschap dat aantoont. Gedrag valt te veranderen! Vergeet alsjeblieft niet hoe belangrijk het voor je klant is dat je deze positiviteit laat zien en terug laat komen in je ontmoetingen met de klant. Met de breinwetenschap kan je dit ook oprecht doen en weet je welke tools je daarvoor tot je beschikking hebt.

TOT SLOT

Mijn missie is de wereld een beetje mooier maken door het mens-mogen-zijn weer terug te brengen als de kern van ons bestaan. Veel coaches en trainers zullen deze missie min of meer herkennen of omarmen want dat is vaak wat je geinspireerd heeft om te kiezen voor wat je nu doet. Coaching en training met de behulp van het toepassen van breinkennis zal zorgen dat het mens-zijn weer sneller, voelbaar en duurzaam in het leven van je klanten terug kan komen.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk