Your Authenticity is our Passion

 

Gebruik de Brain&Mind Aanpak® voor een meer authentiek leven!

Jouw authenticiteit is onze passie

Voor iedereen bij Valk Leadership is jouw authenticiteit onze passie. We vinden het heel inspirerend, om mensen te begeleiden in bijzonder te zijn. Authenticiteit betekent vanuit je echte zelf te handelen. Je echte zelf is bijzonder en niet gewoon.

Iedereen is uniek

Elk mens is bijzonder, is uniek. Doorgaans wordt die bijzondere kant onvoldoende gewaardeerd, door anderen en zeker ook door jezelf. Je hebt geleerd om je aan te passen om het gevoel van tekort schieten te compenseren. Natuurlijk schiet je niet te kort, echter je voldoet niet aan de maatstaven van de ander of van de maatschappij. Methodisch assisteren we je in je transformatie naar de bijzondere, authentieke jij.

De nadelen van NIET authentiek-zijn

Niet authentiek zijn heeft veel effecten op jouw leven. Bijvoorbeeld bij burn-out ligt de oorzaak bij langdurig ‘onvoldoende je zelf mogen of kunnen zijn’. Ook onzeker zijn is een effect van onvoldoende je bijzondere kant mogen laten zien. Je hebt je aangepast. En je aangepaste kant kenmerkt zich in onzekerheid. Je moet je gedragen conform iemand die je niet echt bent. De transformatie naar je authentieke bijzondere kant houdt tegelijk ook in dat de onzekerheid als sneeuw voor de zon verdwijnt. Onzekerheid ervaar je in verschillende vormen, b.v. perfectionisme is een uiting van onzekerheid. Lees meer over ‘onzekerheid’

Brain&Mind aanpak®

We gebruiken voor deze transformatie onze unieke Brain&Mind aanpak. Dit is een op neurowetenschap en kwantumfysica gebaseerde aanpak. Daarom werkt het echt, ongeacht de persoon’s achtergrond. Pas als je voldoende zelfbewustzijn hebt en begrijpt wie je ware zelf is, kun je authentiek gaan leven. Deze aanpak focust zich op het vergroten van je zelf-bewustzijn in brede zin en brengt je systematisch in contact met je authentieke zelf.

Deel dit bericht